Filter by
Filter by
Rozsah a presnosť váženia
Recommend us

Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?

» Recommend us!

NUMISMATICS

Price filter:
Filter by
Filter by
Rozsah a presnosť váženia
1 dolár USA 2016 - Prezident - Ronald Reagan 10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius 10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo
1_1dolar-usa-ronald-reagan-20.jpg
1_turzo.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Prezidentský 1 dolár USA 2016 - 40. prezident Ronald Reagan. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia"
from 2.65 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ 10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica
1_nadasi-jege.jpg
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica"
from 20.50 € (inc. of VAT)
from 39.90 €
from 37.50 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Banská Bystrica Pamätný list - Ján Jesenius - podpis 10 EURO - BUKOVÉ PRALESY
1_pamatny-list-2016-slovensko-banska-bystrica.jpg
1_10-euro-bukove_pralesy-2015.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 20 euro - Pamiatková rezervácia Banská Bystrica. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy"
5.90 € (inc. of VAT)
11.50 € (inc. of VAT)
from 52.00 €

10 EURO - ĽUDOVÍT ŠTÚR 10 EURO - JOZEF MURGAŠ 10 EURO - JOZEF KAROL HELL
1_10-euro-ludovit-stur-ok.jpg
1_jozef-murgas.jpg
1_karol-hell.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 10 EURO "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia"
from 36.50 € (inc. of VAT)
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 27.50 € (inc. of VAT)

10 EURO - MATICA SLOVENSKÁ 10 EURO - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 20 EURO - PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE
1_matica-slovenska.jpg
1_pamiatkova-rezervacia-kosice.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 20 EURO, "Pamiatková rezervácia Košice"
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 28.95 € (inc. of VAT)
from 49.95 € (inc. of VAT)

10 EURO - ANTON BERNOLÁK 10 EURO - MAJSTER PAVOL Z LEVOČE 20 EURO - PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRENČÍN
1_bernolak.jpg
1_majster-pavel-z-levoce.jpg
1_trencin.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Majster Pavol z Levoče" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town"
from 25.90 € (inc. of VAT)
from 28.90 € (inc. of VAT)
from 49.95 € (inc. of VAT)

10 EURO - JÁN CIKKER 10 EURO - MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO 10 EURO - ZOBORSKÉ LISTINY - 900. VÝROČIE
1_jan-cikker.jpg
1_memorandum-sl-naroda.jpg
1_zoborske-listiny.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín"
from 31.90 € (inc. of VAT)
from 29.90 € (inc. of VAT)
from 25.50 € (inc. of VAT)

20 EURO - PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRNAVA 10 EURO - MARTIN KUKUČÍN 500 Sk Slovensko 2008 - Národný park Nízke Tatry
1_trnava.jpg
1_martin-kukucin.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 20 EURO "Conservation Area of the Trnava Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2010, 10 EURO, "150. anniversary of the birth of Martin Kukučín" Commemorative silver coin of Slovak republic 2008, 500 Sk "Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry"
from 55.00 € (inc. of VAT)
from 22.00 € (inc. of VAT)
from 80.00 €

200 Sk Slovensko 2005 - Leopold I. 200 Sk Slovensko 2004 - Bardejov 200 Sk Slovensko 2004 - Ján Andrej Segner
1_korunovacia-leopolda.jpg
1_unesco-bardejov.jpg
1_segner-0.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2005, 200 Sk "Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I." Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "Svetové dedičstvo UNESCO Bardejov, mestská pamiatková rezervácia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "300. výročie narodenia Jána Andreja Segnera"
from 18.90 € (inc. of VAT)
from 17.70 € (inc. of VAT)
from 18.90 € (inc. of VAT)

200 Sk Slovensko 2004 - Wolfgang Kempelen 200 Sk Slovensko 1994 - Janko Alexy 25 Cent USA 2016 - Cumberland Gap - Kentucky
1_kempelen-0.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "200. výročie úmrtia Wolfganga Kempelena" Commemorative silver coin of Slovak republic 1994, 200 Sk "100. výročie narodenia Janka Alexyho" 25 Cent USA 2016 - Cumberland Gap, Kentucky
from 17.70 € (inc. of VAT)
from 17.00 €
from 1.25 € (inc. of VAT)

25 Cent USA 2016 - Harpers Ferry - W.Virginia Coin box cabinet for 10 standard coin boxes Coin box cabinet for 10 standard coin boxes
1_mbkab10m.jpg
1_mbkab10w_500.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is not in stock
25 Cent USA 2016 - Harpers Ferry, W.Virginia. Coin box cabinet for 10 standard coin boxes Coin box cabinet for 10 standard coin boxes
from 1.25 € (inc. of VAT)
89.95 € (inc. of VAT)

Hliníkový box na zásuvky s mincami rady MB Hliníkový box na zásuvky s mincami rady MB Koženkový box na zásuvky s mincami rady MB
1_ko-5-neu_500.jpg
1_ko-10_500.jpg
1_mbko10.jpg
Availability: goods is not in stock Availability: goods is not in stock Availability: goods is not in stock
Hliníkový box na 5 ks mincových zásuviek rady MB (box je bez vnútorných zásuviek) Hliníkový box na 10 ks mincových zásuviek rady MB (box je bez vnútorných zásuviek) Koženkový box na 10 ks mincových zásuviek rady MB (box je bez vnútorných zásuviek)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 Next »