AKTUALITY

Vysokorýchlostné čínske železnice sú motívom novej meny

17.07.2018

Čína má v súčasnosti najväčšiu železničnú sieť vysokorýchlostných železníc, 25.000 kilometrov, ale rýchly rozvoj naznačuje, že do roku 2025 dosiahne 38.000. Vlaky tu dosahujú najvyššiu maximálnu rýchlosť po celom svete, vlani predstavovala najvyššia rýchlosť hodnotu 350 km / h, a dosiahol ju model s názvom "Fuxing", navrhnutý a vyrobený v krajine. Spája Peking a Šanghaj.
Ako prvá svetová velmoc vo vysokej rýchlosti železníc motivovala úrady krajiny, aby vydali novú bimetalickú mincu s hodnotou 10 juanov venovanou práve jej "vysokorýchlostnej železničnej sieti".


Na rube je obraz  Fuxing vlaku, Dashengguan most cez rieku Jang-c 'a vlakovej stanice na juh od Pekingu sprevádzanú horami a púšťou, spolu s čínskymi znakmi "Vysokorýchlostný vlak Fuxing-Čína" , 

 

Na líci je zobrazený národný znak Čínskej ľudovej republiky, zložený z hviezd národnej vlajky. Prvky vlajky, kresba, ktorá zobrazuje historickú bránu nebeského pokoja, koleso a niekoľko klasov pšenice a ryže sú symboly revolučného boja čínskych robotníkov. Taktiež vidíme rok vydania, 2018.

 Charakteristika meny

Nominálna hodnota: 10 yuan
Kovy: meď a mosadzné zliatiny
Priemer: 27 mm
Dátum vydania: 3. september
Objem vydania: 200 000 000

 

Zdroj:  numismatica-visuel.es

150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy

10.07.2018

Múzeum mesta Bratislavy je pamäťová inštitúcia hlavného mesta Slovenskej republiky. Múzeum založil Okrášľovací spolok v roku 1868 vďaka záujmu mešťanov a lokálnych patriotov o dejiny mesta. Po vzniku Československej republiky sa stalo zariadením mestskej samosprávy a s knižnicou a archívom spolupôsobilo vo Vedeckých ústavoch mesta. Svoje zbierky sprístupnilo v priestoroch Starej radnice a Apponyiho paláca. V rokoch 1945 – 1990 pôsobilo ako samostatné zariadenie národného výboru. Smerovanie jeho zbierkotvornej činnosti sa posunulo od umeleckohistorického zamerania k dokumentácii politického a spoločenského života mesta. Prezentovanie zbierok rozširovalo o novozískané múzejné objekty a špecializované expozície, ktoré v nich otvorilo: expozíciu zbraní, farmácie, umeleckých remesiel, hodín, antickej Gerulaty a NKP hradu Devín. Múzeum mesta Bratislavy v súčasnosti pôsobí ako zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta. Je príspevkovou organizáciou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Múzeum spravuje 10 špecializovaných expozícií umiestnených v historických objektoch: Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva (Apponyiho palác), Múzeum dejín mesta (Stará radnica), Múzeum zbraní (Michalská veža), Múzeum farmácie (lekáreň U červeného raka), Múzeum hodín (Dom u dobrého pastiera), Múzeum Johana N. Hummela, Múzeum Arthura Fleischmanna, múzeum Antická Gerulata Rusovce a NKP hrad Devín. Na rozširovaní vedomostí z histórie mesta sa podieľa akvizičnou činnosťou, vlastným archeologickým výskumom, výstavami a expozíciami. Kolektívnu pamäť rozširuje publikačnými výstupmi, konferenciami a kultúrno-výchovnými a edukačnými programami. Všetkými aktivitami plní dôležitú funkciu kultúrnej reprezentácie hlavného mesta.

 

 


Číslo emisie: 667
Dátum vydania: 30.06.2018
Nomin. hodnota: 1.30 €
Predajná cena: 1.30 €


Zdroj: www.pofis.sk
PhDr. Kurincová Elena

Nová strieborná zberateľská minca Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

06.07.2018

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 – 21. 12. 1947) je jednou z najvýraznejších osobností architektúry Slovenska v 20. storočí. Jeho početné a rozmanité dielo, ktoré sa vyznačuje charakteristickým autorským prejavom, sa stalo súčasťou mnohotvárneho procesu formovania modernej slovenskej architektúry. Koncom 19. storočia navrhol stavby, ktoré patria medzi jeho najznámejšie diela inšpirované folklórom – Pustevny na Radhošti. V roku 1928 vytvoril jedno z ikonických diel modernej architektúry – Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Do tohto diela sa naplno premietli jeho idey v oblasti pamätníkovej tvorby. Jurkovičovu všestrannosť dokladujú aj industriálne stavby, ktoré vytvoril v tridsiatych rokoch minulého storočia. Medzi nimi majú výnimočné postavenie stanice lanovej dráhy na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách.

Lícna strana:

Na líci mince sú zobrazené dve vrcholné architektonické diela Dušana Samuela Jurkoviča – mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle a vrcholová stanica lanovky na Lomnickom štíte. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním sú v dvoch riadkoch letopočet 2018 a názov štátu SLOVENSKO. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL a značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, sú vpravo od mohyly.

 

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazený portrét Dušana Samuela Jurkoviča, ktorý je v pravej hornej a spodnej časti mincového poľa doplnený motívmi vitráží z jeho architektonických diel. Medzi vitrážami sú v riadkoch uvedené mená a priezvisko „DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ“ a letopočty jeho narodenia a úmrtia 1868 – 1947.


Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: „OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY“
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Filip Čerťaský
Náklad:
v bežnom vyhotovení 2 550 ks
v proof vyhotovení 5 050 ks

Emisia: 10. 7. 2018

 

Zdroj. www.nbs.sk

Poštová známka s vyobrazením fotografie Ladislava Bielika Muž s odhalenou hruďou

25.06.2018

Známka vznikla z fotogravie autora Ladislava Bielika kde motív fotografie tvorí trojuholník medzi protestujúcim Emilom Gallom, delom tanku pripraveným vystreliť a Univerzitou Komenského v pozadí. Fotoreportér Ladislav Bielik v rozhodujúcom okamihu pohotovo stlačil spúšť a tak vznikla ikonická fotografia, ktorá je dodnes najvýraznejším symbolom odporu občanov proti invázii armád Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky. Spolu s ďalšími 186 zachovanými Bielikovými fotografiami z ulíc Bratislavy je významným svedectvom o zásahu štátov Varšavského paktu proti rodiacej sa demokracii v srdci Európy. Dokumentujú historickú drámu, ktorá sa vymkla z rúk vtedajším moskovským režisérom a scenáristom. Československí občania, ponížení do úlohy komparzu a divákov, sa na niekoľko dní stali hlavnými aktérmi odporu proti okupácii.


Deň vydania: 21. 08. 2018
Nominálna hodnota: 1,80 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik
Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka
Tlačiareň: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000
Textový motív: LADISLAV BIELIK (1939 - 1984) MUŽ S ODHALENOU HRUĎOU PRED OKUPAČNÝM TANKOM 21. AUGUST 1968
Obrazový motív: Fotografia Ladislava Bielika: Muž s odhalenou hruďou.

 

 

Zdroj: www.postoveznamky.sk

Rusko vydalo novú 100-rublovú pamätnú bankovku.

20.06.2018

Táto 100-rublová bankovka pripomína majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v Rusku od 14. júna do 15. júla 2018 a ktoré spravuje Fédération Internationale de Football Association (Francúzsko: FIFA).
Na bankovke je modrá, zelená, žltá a červená farba. Predná strana zobrazuje: ruský text; erb; stojaceho chlapca ktorý drží futbalovú loptu pod pažou; brankára (Lev Yashin) chytajúceho loptu; Kód rýchleho rozpoznávania. Zadná strana zobrazuje: ruský text; štylizovaná ruská vlajka so siluety fanúšikov; globus na futbalovej lopte s mapou Ruskej federácie; názvy ruských miest hosťujúcich playoff. Bez bezpečnostného vlákna. Vodoznak (tieňový obrázok): Žiadny. Tlačiareň: (Goznak). 150 x 65 mm. Polymer.
Vytlačilo sa 20 400 000 bankoviek.

 

najnovšie 5 | všetky | späť na úvod

Platobné metódy
Nájdete nás na Facebooku