AKTUALITY

10 eur k 10. výročiu zavedenia eura v Slovenskej republike

14.01.2019

Slovenská republika prijala euro 1. 1. 2009 a stala sa šestnástou členskou krajinou eurozóny. Zavedením eura sa zavŕšila úplná integrácia krajiny, ktorá sa začala v roku 2004 vstupom do Európskej únie a následne v roku 2007 do Schengenského priestoru. Uvedené kroky v integrácii priniesli Slovensku a jeho obyvateľom množstvo výhod, najmä voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Euro je vnímané ako stabilná mena, jeho používanie uľahčuje a zlacňuje obchodný styk medzi krajinami, poskytuje okamžitý prehľad o cenách a priťahuje nových zahraničných investorov. Súčasne umožňuje cestovanie obyvateľov do krajín eurozóny i do viacerých ďalších krajín Európy bez potreby výmeny národných mien. Eurovú menu tvorí v súčasnosti sedem bankoviek a osem mincí. Eurové bankovky sú rovnaké vo všetkých krajinách. Eurové mince majú jednu stranu spoločnú a druhú národnú s vlastnými motívmi jednotlivých štátov eurozóny.

 

Lícna strana:Na líci mince sú vyobrazené časti národných strán slovenských obehových euromincí so všetkými tromi používanými motívmi – dvojkrížom na trojvrší, Bratislavským hradom a tatranským štítom Kriváňom. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom okraji mince. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2019. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú nad štátnym znakom Slovenskej republiky.


Rubová strana:Na rube mince je vyobrazená mapa Slovenskej republiky v kompozícii so znakom eura. V hornej časti mincového poľa je dátum zavedenia eura v Slovenskej republike 1. 1. 2009. V opise je nápis ZAVEDENIE EURA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. 

Údaje o minci

Autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: hviezdy
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Filip Čerťaský
Náklad:

v bežnom vyhotovení 3 300 ks
v proof vyhotovení 7 300 ks

Emisia: 8. 1. 2019

 

Prevádzka počas a po vianočných sviatkoch

12.12.2018

Milí zberatelia,
obdobie Vianoc sa blíži a s ním aj úprava vybavovania a expedície objednávok vášho obľúbeného internetového obchodu so zberateľskými potrebami a predmetmi Nunofi.sk.

V nadchádzajúcom období budeme vaše objednávky a dotazy spracúvať a vybavovať nasledovne:

  • objednávky prijaté do 21.12.2018 do 12:00 hod. budú odoslané najneskôr 21.12.2018
  • objednávky prijaté od 21.12.2018 (po 12:00 hod.) do 6.1.2019 budú z dôvodu dovolenky a prebiehajúcej inventúry vybavované postupne s časovým odstupom od 7.1.2019.

Od 7. januára 2019 sme tu pre vás plne k dispozícii ako obvykle.

Termíny pre osobný odber sú nasledovné: (pripravenosť tovaru na osobný termín musí byť potvrdená dodatočnou eletronickou správou):

  • pre objednávky prijaté do 21.12.2018 do 12:00 hod. osobný odber možný najneskôr 21.12.2018 do 16:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod.)
  • pre objednávky prijaté v termíne 22.12.2018 – 06.01.2019  osobný odber možný od 7.1.2019 (obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod.)


Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru.

Vážime si vašu priazeň a práve vďaka vašej podpore môžeme rok 2018 hodnotiť opäť ako úspešný. Aj v roku 2019 budeme pracovať na vylepšení našich služieb, aby sme aj naďalej mohli byť vašim internetových obchodom č. 1 pre vašu zberateľskú záľubu.

Prajeme Vám pokojné a radostné Vianoce a v novom roku 2019 veľa pracovných i osobných úspechov a samozrejme, radosť zo zberateľstva.

Tešíme sa na vás v roku 2019.

Váš tím zberateľov z Nunofi.sk

Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie s Tureckom)

15.11.2018

Safvet beg Bašagić (1870 – 1934) bol významný sarajevský literát, historik, jazykovedec, riaditeľ Národného múzea v Sarajeve, a po viacerých skrutíniách zastával post podpredsedu a predsedu parlamentu Bosny a Hercegoviny. Po svojom otcovi Ibrahimovi zdedil rodinnú knižnicu, ktorú systematicky zveľaďoval. Po celom Balkáne 30 rokov zbieral rukopisy a tlače, predovšetkým práce juhoslovanských autorov. Chcel sústrediť a zachovať obraz juhoslovansko-moslimského literárneho dedičstva. V jeho zbierke sa popri klasikoch islamskej náboženskej, vedeckej a krásnej literatúry nachádzajú aj práce Srbov, Chorvátov a Bosniakov. Rukopisy Bašagićovej knižnice UNESCO zapísalo roku 1997 do programu Pamäť sveta.

Bašagić roku 1924 predal väčšiu časť svojej zbierky Univerzitnej knižnici v Bratislave, lebo ju „chcel mať v bezpečí“. Fond rukopisov obsahuje 598 diel z obdobia 12. až 19. storočia v zložení: 393 arabských, 117 tureckých a 88 perzských titulov. Fond tlačí pozostáva z 496 prác z rokov 1729 – 1923 a skladá sa zo 145 arabských, 337 tureckých a 8 perzských publikácií. Zbierka, okrem bežných prác, obsahuje aj veľa unikátov, napríklad odpis neznámych štúdií významného filozofa al-Fārābī-ho. Z tureckých rukopisov vzácna je práca o Alexandrovi Veľkom od Ahmedī-ho a veľký arabsko-turecký slovník z 1558 od Ahterī-ho. Zaujímavý je unikát Murādnāme od bosenského autora Dervīș Pașa el-Mostarī-ho, ktorý vznikol na objednávku sultána Murada III. (1574 – 1595). Pozoruhodná je tlač od Kātiba Çelebī-ho Tuhfet ül-kibār esfār il-bihār, ktorá sa venuje morských bitkám a slávnym admirálom. Knihu vytlačili v Istanbule, v oficíne Ibrahima Müteferriku roku 1729.

Na známke sú motívy z rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca a súfiho Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 – 1772). Táto encyklopedická práca sa zaoberá stvorením sveta, nebom, rajom anjelov, Slnkom a Mesiacom, morami, zemepisom, anatómiou, vierou a vzdelanosťou. Záverečná časť sa venuje dobrej vôli Stvoriteľa, morálke a zdraviu. Rukopis z roku 1813 sa vyznačuje umeleckými ilustráciami, hlavne z oblasti astronómie a zemepisu, a patrí k najreprezentatívnejším exemplárom Bašagićovej zbierky.

 

 

Deň vydania: 27. 11. 2018

Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad: 100000
Textový motív: Otomanský rukopis / Univerzitná knižnica Bratislava / Ibrahim Hakki / Marifetnáme

 

Česká republika uvádza do obehu novú 100-korunovú bankovku.

21.11.2018

Podľa tlačovej správy z 5. septembra 2018, Česká národná banka zaviedla nové 100 a 200 korunové bankovky, rovnaké ako predchádzajúce vydania, ale zlepšila ochranu proti falšovaniu: pridanie kruhov spoločnosti Omron; bezpečnostný závit s okrúhlym okrajom s rozmermi 3 mm s rôznym demetalizovaným textom; prvok elektrolytu pridaný do vodoznaku; plus zelený a oranžový fluorescenčný atrament.

Podľa prispievateľa Kevina Klausa v Prahe, nové bankovky nie sú široko vydané do obehu, pretože existujú určité problémy s automatickými rozpoznávaním týchto bankoviek. Zatiaľ čo v centrálnej banke môžete získať 100-korunové bankovky, pokladnícii sú poučení, aby dali jeden kus na zákazníka za deň. 200-korunová bankovka momentálne nie je k dispozícii v Národnej banke v Prahe.

 

 

Zlatá zberateľská minca v hodnote 100 eur

18.11.2018

Po obsadení rozsiahlych území uhorského kráľovstva Osmanmi, vrátane kráľovskej rezidencie v Budíne a tradičného miesta korunovácií uhorských kráľov Stoličného Belehradu (Székeshfehérvár) sa Bratislava (vtedajší Prešporok) v roku 1536 stala novým hlavným mestom Uhorska. Súčasne plnila aj funkciu korunovačného mesta. V rokoch 1563 – 1830 bolo v Bratislave korunovaných 11 uhorských panovníkov. Toto postavenie prinieslo mestu intenzívny rozvoj. Ferdinand II. sa stal 1. júla 1618 štvrtým panovníkom z rodu Habsburgovcov, ktorý tu bol slávnostne korunovaný. Do metropoly na Dunaji sa zišiel výkvet aristokracie a duchovenstva, v meste sa konali veľkolepé oslavy, procesie a hostiny, ktoré vyvrcholili v deň korunovácie. Ferdinand II. (1578 – 1637) patril k najvýraznejším postavám dejín Európy 17. storočia. Okrem uhorského kráľovského titulu bol zároveň českým kráľom a rímsko-nemeckým cisárom. Patril k významným predstaviteľom procesu rekatolizácie strednej Európy.

 

 

Na líci mince je zobrazený dobový výjav z korunovačného sprievodu Ferdinanda II. v Bratislave, ktorý je v hornej a v spodnej časti doplnený ozdobným ornamentom. Pri pravom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince 100 EURO. V spodnej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2018.

 

 

Na rube mince je v centrálne umiestnenom kruhu zobrazený portrét Ferdinanda II., ktorý je po obvode doplnený ozdobným ornamentom. V hornej časti mince je v opise nápis KORUNOVÁCIA FERDINANDA II. a v spodnej časti sú v opise nápisy BRATISLAVA a rok korunovácie 1618. Značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri ľavom okraji mince. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú pri jej pravom okraji.

 

 

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad:

4 250 kusov v proof vyhotovení

Emisia: 19. 11. 2018

 

 

Zdreoj: www.nbs.sk

najnovšie 5 | všetky | späť na úvod

Nájdete nás na Facebooku