2017

Price filter:
Filter by
2 EURO Andorra 2017 - Pyrenejská krajina 2 EURO Cyprus 2017 - Pafos 2 EURO Estónsko 2017 - Nezávislosť
1_andorra-2017-2-euro-pyrenej.jpg
1_2-euro-cyprus-2017-pafos.jpg
1_2-euro-estonsko-2017.jpg
Availability: In stock 3 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Andorry 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, " Pyrenejská krajina" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Cypru 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Paphos – Európske hlavné mesto kultúry 2017". Pamätná bimetalová minca Estónska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie Estónskej nezávislosti".
17.90 €
2.90 €
3.00 €

2 EURO Fínsko 2017 - Fínska príroda 2 EURO Francúzsko 2017 - August Rodin 2 EURO Grécko 2017 - Nikos Kazantzakis
1_finsko-2017-2-euro-priroda.jpg
1_2-euro-francuzsko-rodin.jpg
1_grecko-2017-2-euro-nikos-kazantzakis_.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Fínska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Fínska príroda". Pamätná bimetalová minca Francúzska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie úmrtia francúzskeho sochára Augusta Rodina". Pamätná bimetalová minca Grécka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Nikos Kazantzakis - 60. výročie úmrtia".
3.50 €
3.20 €
2.90 €

2 EURO Litva 2017 - Vilnius 2 EURO Luxembursko 2017 - Guillaume III. 2 EURO Malta 2017 - Chrámy Hagar Qim
1_litva-2017-2-euro-vilnius.jpg
1_luxemburg-2017-2-euro-guill.jpg
1_2-euro-malta-2017.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Litvy 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Vilnius - kultúrne a umelecké mesto Litvy". Pamätná bimetalová minca Luxemburska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie narodenia veľkovojvodu Guillaumea III". Pamätná bimetalová minca Malty 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Hagar Qim zo série Prehistorické miesta Malty"
2.80 €
3.00 €
4.00 €

2 EURO Monako 2017 - Carabiniers du Prince - proof 2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko A 2 EURO Portugalsko 2017 - Raúl Brandao
1_monaco-2017-karabinieri.jpg
1_nemecko-2017-2-euro-porta-n.jpg
1_2euro-portugalsko2017-brand.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Monaka 2017 nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie založenia kniežacej jednotky karabinierov" - proof kvalita. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Portugalska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročie narodenia Raúla Brandãa"
315.00 €
3.20 €
2.85 €

2 EURO San Marino 2017 - Svetový rok turizmu 2 EURO Slovensko 2017 - Univerzita Istropolitana 2 EURO Slovinsko 2017 - 10. rokov eura v Slovinsku
1_san-marino-2017-turizmus.jpg
1_istropolitana-coin-2.jpg
1_slovinsko-2017-2euro.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca San Marína 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Svetový rok turizmu". Pamätná bimetalová minca Slovenska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti". Pamätná bimetalová minca Slovinska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "10. výročie zavedenia eura v Slovinsku".
25.90 €
2.40 €
3.20 €

2 EURO Španielsko 2017 - Astúria 2 EURO Vatikán 2017 - Svätý Peter a Pavol
1_spanielsko-2017-2-euro-asturia.jpg
1_vatikan-2017-2-euro-peter.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 5 pcs
Pamätná bimetalová minca Španielska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO - Unesco: kostoly kráľovstva Astúrie. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "1950. výročie mučeníckej smrti svätého Petra a Pavla".
3.50 €
33.00 €