2015

Price filter:
Filter by
2 EURO Andorra 2015 - Colná dohoda s EÚ 2 EURO Andorra 2015 - Stanovenie veku plnoletosti 2 EURO Belgicko 2015 - Európsky rok rozvoja
1_andorra-2015-2-euro-1.jpg
1_andorra-2015-2-euro-2_2.jpg
1_belgia-2015-2-euro-kehitysy.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Andorry 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie podpísania dohody o colnej spolupráci s Európskou úniou" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Andorry 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie od stanovenia veku plnoletosti a nadobudnutia občianskych práv pre mužov a ženy na 18 rokov" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Rok 2015 – Európsky rok rozvoja."
25.90 €
25.90 €
13.50 €

2 EURO Fínsko 2015 - Akseli Gallen-Kallela 2 EURO Fínsko 2015 - Jean Sibelius 2 EURO Francúzsko 2015 - Mier v Európe
1_finsko-2015-2-euro-akseli-g.jpg
1_finsko-2015-2-euro-jean-sib.jpg
1_francuzsko-2015-2-euro-mier.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Fínska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročie narodenia Akseli Gallen-Kallela". Pamätná bimetalová minca Fínska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročie narodenia Jeana Sibelia". Pamätná bimetalová minca Francúzska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. rokov mieru v Európe".
3.50 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Francúzsko 2015 - Sviatok federácie 2 EURO Grécko 2015 - Spyridon Louis 2 EURO Litva 2015 - ACIU
1_francuzsko-2015-2-euro-fete.jpg
1_grecko-2015-2-euro-spyridon-louis.jpg
1_litva-2015-2-euro-aciu.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Francúzska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "225. výročie Sviatku federácie". Pamätná bimetalová minca Grécka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "75. výročie úmrtia Spyridona Luise - gréckeho atléta a víťaza maratónu z roku 1896 (*12.1.1873, †26.3.1940)". Pamätná bimetalová minca Litvy 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Aciu: litovský jazyk ".
3.50 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Lotyšsko 2015 - Bocian čierny 2 EURO Lotyšsko 2015 - Predsedníctvo 2 EURO Luxembursko 2015 - 15. výročie nástupu Henriho na trón
1_latvia-2015-2-euro-eu-puhee.jpg
1_luxemburg-2015-2-euro-henri.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Bocian čierny" Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Lotyšské predsedníctvo v Rade EÚ" Pamätná bimetalová minca Luxemburska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "15. výročie nástupu na trón veľkovojvodu Henricha"
3.50 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Malta 2015 - Prvý let 2 EURO Malta 2015 - Republika 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen A
1_malta-2015-2-euro-prvy-let.jpg
1_malta-2015-2-euro-1974.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-a.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Malty 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia prvého letu z Malty" Pamätná bimetalová minca Malty 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Vyhlásenie Maltskej republiky v roku 1974" Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa A
7.90 €
4.85 €
3.30 €

2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen D 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen F 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen G
1_nemecko-2015-2-euro-2.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-f.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-g.jpg
Availability: In stock 3 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 4 pcs
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa D Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa F Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa G
3.30 €
3.30 €
3.30 €

2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka F 2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka G 2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka J
1_nemecko-2015-2-euro-3.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-zjednotenie-g.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-zjednotenie-j.jpg
Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa F Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa G Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa J
3.30 €
3.30 €
3.30 €

2 EURO Portugalsko 2015 - Červený kríž 2 EURO Portugalsko 2015 - Timor 2 EURO San Maríno 2015 - Dante Alighieri
1_portugal-2015-2-euro-kriz.jpg
1_portugali-2015-2-euro-timor.jpg
1_san-marino-2015-2-euro-dant.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 6 pcs
Pamätná bimetalová minca Portugalska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročie založenia portugalského Červeného kríža" Pamätná bimetalová minca Portugalska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "500. výročie prvého kontaktu s Timorom" Pamätná bimetalová minca San Marína 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "750. výročie narodenia talianskeho renesančného básnika Danteho Alighieriho"
3.50 €
3.90 €
27.90 €

2 EURO San Maríno 2015 - Zjednotenie Nemecka 2 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Štúr 2 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Štúr - coincard
1_san-marino-2015-2-euro-saks.jpg
1_slovakia-2015-2-euro-ludovit-stur.jpg
1_2015-2-euro-ludovit-stur-cc.jpg
Availability: In stock 4 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca San Marína 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie zjednotenia Nemecka" Pamätná bimetalová minca Slovenska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra". Pamätná bimetalová minca Slovenska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra" - zberateľská karta.
27.90 €
2.50 €
8.90 € (inc. of VAT)

2 EURO Slovinsko 2015 - Emona 2 EURO Španielsko 2015 - Altamira 2 EURO Taliansko 2015 - Dante Alighieri
1_slovenia-2015-2-euro-emona-.jpg
1_spanielsko-2015-2-euro-alta.jpg
1_taliansko-2015-2-euro-dante.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Slovinska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "2000. výročie založenia rímskeho mesta Emona (dnešná Ľubľana)". Pamätná bimetalová minca Španielska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO - UNESCO: Jaskyňa Altamira. Pamätná bimetalová minca Talianska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "750. výročia narodenia Dante Alighieriho".
3.50 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Vatikán 2015 2 EURO Vatikán 2015 - Proof
1_vatikan-2-euro-2015-stgl-we.jpg
1_vatikani-2015-2-euro-8th-wo.jpg
Availability: In stock 4 pcs Availability: In stock 1 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "VIII. Svetové stretnutie rodín 22 - 27.9.2015 (Philadephia, USA)". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "VIII. Svetové stretnutie rodín 22 - 27.9.2015 (Philadephia, USA)" - proof.
33.90 €
115.00 €