Central African Republic

Price filter:
Filter by
Séria známok Stredoafrická republika 1965 - Poľnohospodárstvo Séria známok Stredoafrická republika 1977 - Nositelia Nobelovy ceny Séria známok Stredoafrická republika 1978 - História letectva
1_znamky-stredna-afrika-47305.jpg
1_znamky-stredna-afrika-47330.jpg
1_znamky-stredna-afrika-47435.jpg
Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 2 pcs
Séria 4 ks poštových známok Stredoafrická republika 1965 -
Poľnohospodárstvo - čisté, nepečiatkované **. (Katalógová hodnota 4,75 €)
Séria 2 ks poštových známok Stredoafrická republika 1977 -
Nositelia Nobelovy ceny - čisté, nepečiatkované **. (Katalógová hodnota 3,- €)
Séria 5 ks poštových známok Stredoafrická republika 1978 -
História letectva - čisté, nepečiatkované **. (Katalógová hodnota 5,50 €)
2.75 €
1.70 €
3.50 €

Séria známok Stredoafrická republika 1981 - GP Frrancúzska Séria známok Stredoafrická republika 1981 - Kráľovská svadba Séria známok Stredoafrická republika 1985 - Medzinárodný rok mládeže
1_znamky-stredna-afrika-47359.jpg
1_znamky-stredna-afrika-47357.jpg
1_znamky-stredna-afrika-47397.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 1 pcs
Séria 5 ks poštových známok Stredoafrická republika 1981 - 75 rokov Grand Prix Francúzska - čisté, nepečiatkované **. Séria 4 ks poštových známok Stredoafrická republika 1981 -
Kráľovská svadba: Princ Charles & Princezná Diana - čisté, nepečiatkované **. (Katalógová hodnota 5,50 €)
Séria 4 ks poštových známok Stredoafrická republika 1985 -
Medzinárodný rok mládeže - čisté, nepečiatkované **. (Katalógová hodnota 11,- €)
3.50 €
3.50 €
6.50 €

Známka Stredoafrická republika 1964 - John F. Kennedy Známka Stredoafrická republika 1965 - Abraham Lincoln Známka Stredoafrická republika 1985 - Loď Royal William
1_znamka-stredna-afrika-47451.jpg
1_znamka-stredna-afrika-47461.jpg
1_znamka-stredna-afrika-47394.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 1 pcs
Poštová známka Stredoafrická republika 1964 - Výročie úmrtia prezidenta Johna F. Kennedyho - čistá, nepečiatkovaná **. (Katalógová hodnota 2,50 €) Poštová známka Stredoafrická republika 1965 - 100. výročie úmrtia prezidenta Abrahama Lincolna - čistá, nepečiatkovaná **. (Katalógová hodnota 2,40 €) Poštová známka Stredoafrická republika 1985 - Loď Royal William - pretlač Rome Italia´85 - čistá, nepečiatkovaná **. (Katalógová hodnota 5,25 €)
1.50 €
1.40 €
2.95 €

Známka Stredoafrická republika 1985 - Lokomotíva 1908
1_znamka-stredna-afrika-47393.jpg
Availability: In stock 2 pcs
Poštová známka Stredoafrická republika 1985 - Lokomotíva 1908 - pretlač Mophila ´85 Hamborg - čistá, nepečiatkovaná **. (Katalógová hodnota 5,25 €)
2.95 €