CURRENT NEWS

50 EUR - Jeruzalemská rada

15.10.2019

Filatelistický a numizmatický úrad pokračuje v sérii emisií zlatých mincí 20 a 50 eur venovaných Aktom apoštolov, piatej knihe Nového zákona, ktorá hovorí, čo sa stalo po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Zlatá minca v hodnote 20 eur, dielo umelkyne Cristiny De Giorgi, je venovaná Prvým misiám (kapitoly 6-12), diela Ducha Svätého prostredníctvom apoštolov s evanjeliovými misiami v Judsku a Samárii. Znázornená je najmä epizóda Oslobodenia Petra spiaceho od Anjela, ktorý prelomí reťaze, ktoré ho zadržiavajú (12: 7). 50-eurová minca, dielo Gabriely Titotto, ukazuje symbolické znázornenie Jeruzalemskej „rady“ (kapitola 15), ktorá podľa Ježišovej vôle trestá definitívne otvorenie evanjelia všetkým národom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the newest 5 | all | back to introduction

Najdete nás na Facebooku