CURRENT NEWS

Legendárna československá koruna skrýva šokujúce tajomstvo.

17.04.2019

Aby bola hospodárska nezávislosť Československa vyriešená čo možno najrýchlejšie, presadil Alois Rašín netradičné riešenie. Vtedajší minister financií nariadil časť pôvodných bankoviek okolkovať, a tým znížil peňažný obeh. Než sa do obehu dostali skutočné bankovky a mince, používali sa tzv. štátovky - teda provizórne obeživo vydávané štátom. Mince sa začali raziť až 3 roky po vzniku ČSR. Prvou razenou mincou bol dvadsať halier. Koruna bola uvoľnená do obehu v roku 1922 a zostala v ňom 31 rokov. V tomto príspevku sa však budeme venovať inej korune, a to minci s vyobrazením dievčaťa, ktoré sadí lipu. Práve táto minca je rekordmanom, čo sa týka zotrvania v obehu. Ľudia s ňou mohli platiť celých 35 rokov. Toto legendárne platidlo je ale zaujímavé predovšetkým vďaka príbehu, ktorým je opradený jeho vznik.
dentitu ženy, ktorá sa stala predlohou pre dievča sadiace lipu na 1 Kčs, odhalili reportéri ČT len pred niekoľkými rokmi. Dievča na minci je Bedřiška Synková. Novinári ju objavili až vo Švajčiarsku, kde dnes pani Synková žije.

A ako sa teda devätnásťročné dievča dostalo na mincu?

Bedřiška viedla ako mladé dievča skautský oddiel. Jej činnosť sa priečila vtedajšiemu režimu. Komunisti dievčaťu vtedy nariadili aktivity prerušiť. Ona aj cez zákaz pokračovala, a zakrátko potom bola odsúdená na 10 rokov za vlastizradu a uväznená. Jej nešťastná maminka vyrozprávala strašný príbeh svojej dcéry v umeleckej škole, kde pracovala. Jej rozprávanie si vypočula aj ďalšia zamestnankyňa školy, sochárka Mária Chytilová, ktorá k vtedajšiemu režimu cítila rovnaké opovrhnutie, a preto zosnovala pomstu. Prihlásila sa do súťaže o návrh novej koruny, a podľa fotografie odsúdenej Bedřišky vypracovala podobu dievčaťa sadiaceho lipu. Návrh sochárky na prvýkrát vybraný nebol, ale vtedajšiemu ministrovi financií sa natoľko páčil, že ho i cez nevôľu poroty nakoniec presadil.
Vyše 35 rokov tak Slováci a Česi vo svojich vreckách a peňaženkách nosili symbol pomyselného pomníku dievčaťa, ktoré sa vzoprelo režimu.

 

 

 

Zdroj: www.narodnapokladnica.sk

the newest 5 | all | back to introduction

Najdete nás na Facebooku