CURRENT NEWS

Nová austrálska bankovka v hodnote 50 dolárov obsahuje preklep v mikrotlači.

28.05.2019

Podľa rôznych zdrojov nová bankovka v hodnote 50 dolárov (B233a) vydaná 18. októbra 2018 obsahuje preklep v mikroprintingu. Konkrétne, zadná časť poznámky obsahuje prvý prejav Edith Cowanovej v parlamente v mikrotextu nad jej ramenom, v ktorom je slovo „zodpovednosť“ ("responsibility") opakovane nesprávne napísané ako „zodpovednosť“( "responsibilty") bez tretieho „i“ na konci slova. Reserve Bank of Australia uznala chybu a plánuje opraviť chybu v budúcom nákladu.

the newest 5 | all | back to introduction

Najdete nás na Facebooku