Pamätné 2 Euro mince

Price filter:
Filter by
2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr A 2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr D 2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr F
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - mincovňa F.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr G 2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr J 2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr set A-J
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - mincovňa J. Pamätné bimetalové mince Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - set mincovní A-J.
2.80 €
2.80 €
12.90 €

2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat F 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat G 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat J
1_nemecko-2019-bundesrat-f.jpg
1_nemecko-2019-bundesrat-g.jpg
1_nemecko-2019-bundesrat-j.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa J.
2.70 €
2.70 €
2.70 €

2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt A 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt D 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt F
1_2-euro-2018-schmidt-a.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-d.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-f.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa F.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt G 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt J 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín A
1_2-euro-2018-schmidt-g.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-j.jpg
1_2-euro-2018-berlin-a.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa J. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa A.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín D 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín F 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín G
1_2-euro-2018-berlin-d.jpg
1_2-euro-2018-berlin-f.jpg
1_2-euro-2018-berlin-g.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa G.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín J 2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko A 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen A
1_2-euro-2018-berlin-j.jpg
1_nemecko-2017-2-euro-porta-n.jpg
1_nemecko-2016-2-euro-2-a-unc.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa J. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa A.
2.80 €
3.20 €
3.20 €

2 EURO Nemecko 2015 - EU vlajka A 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen A 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen D
1_nemecko-2015-2-euro-eu-a.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-a.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 4 pcs
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa A Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa D
3.20 €
3.30 €
3.30 €

2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen F 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen G 2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka A
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-f.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-g.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-a.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa F Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa G Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa A
3.30 €
3.30 €
3.30 €

2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka F 2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka G 2 EURO Nemecko 2015 - Zjednotenie Nemecka J
1_nemecko-2015-2-euro-3.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-zjednotenie-g.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-zjednotenie-j.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 3 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa F Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa G Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. rokov znovuzjednotenia Nemecka" - mincovňa J
3.30 €
3.30 €
3.30 €

2 EURO Nemecko 2014 - Spolková krajina Niedersachsen 2 EURO Nemecko 2014 - Spolková krajina Niedersachsen D 2 EURO Nemecko 2014 - Spolková krajina Niedersachsen F
1_12-02-201_1.jpg
1_nemecko-2014-2-euro-pyhan-m.jpg
1_nemecko-2014-2-euro-f.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 6 pcs
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Niedersachsen" - mincovňa J. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Niedersachsen" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Niedersachsen" - mincovňa F.
3.50 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO - commemorative coins Germany 2013 - Bádensko-Württembersko F 2 EURO Nemecko 2013 - Bádensko-Württembersko A 2 EURO Nemecko 2013 - Bádensko-Württembersko D
1_nemecko-2013-2-euro-badensk.jpg
1_nemecko-2013-2-euro-a-unc.jpg
1_nemecko-2013-2-euro-d-unc.jpg
Availability: In stock 5 pcs Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 1 pcs
Commemorative 2 EURO coin of Germany 2013, "Bádensko-Württembersko" - mint F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bádensko-Württembersko" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bádensko-Württembersko" - mincovňa D.
3.50 €
3.50 €
3.50 €

1 2 Next »