Pamätné 2 Euro mince

Price filter:
Filter by
2 EURO Vatikán 2019 - Sixtínska kaplnka 2 EURO Vatikán 2019 - Sixtínska kaplnka - Proof 2 EURO Vatikán 2019 - Vatikánsky mestský štát
1_2-euro-vatikan-2019-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Ukončenie reštaurovania Sixtínskej kaplnky, ktoré prebehlo v rokoch 1994 – 2019". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Ukončenie reštaurovania Sixtínskej kaplnky, ktoré prebehlo v rokoch 1994 – 2019" - proof. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "90. výročie založenia Vatikánskeho mestského štátu (11.2.1929)".
27.50 €
59.00 €
26.90 €

2 EURO Vatikán 2019 - Vatikánsky mestský štát - Proof 2 EURO Vatikán 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva 2 EURO Vatikán 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva - Proof
1_2-euro-vatikan-2019-proof.jpg
1_vatikan-2018-2-euro-laokoon-2.jpg
1_vatikan-2018-2-euro-laokoon-proof-2.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "90. výročie založenia Vatikánskeho mestského štátu (11.2.1929)" - proof. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Európsky rok kultúrneho dedičstva (Laokontovo súsošie). Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Európsky rok kultúrneho dedičstva (Laokontovo súsošie) - proof.
59.00 €
27.90 €
59.00 €

2 EURO Vatikán 2018 - Páter Pio 2 EURO Vatikán 2018 - Páter Pio - Proof 2 EURO Vatikán 2017 - Fatima
1_vatikan-2018-2-euro-pater-pio.jpg
1_2-euro-vatikan-2018-pater-pio-proo.jpg
1_2-euro-vatikan-2017-fatima.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie úmrtia talianskeho kapucínskeho kňaza a svätca Pátra Pia". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie úmrtia talianskeho kapucínskeho kňaza a svätca Pátra Pia" - proof kvalita. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime".
26.90 €
59.00 €
33.00 €

2 EURO Vatikán 2017 - Fatima - Proof 2 EURO Vatikán 2017 - Svätý Peter a Pavol 2 EURO Vatikán 2017 - Svätý Peter a Pavol - Proof
1_2-euro-vatikan-2017-fatima-proof.jpg
1_vatikan-2017-2-euro-peter.jpg
1_vatikan-2017-2-euro-proof.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime" - Proof. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "1950. výročie mučeníckej smrti svätého Petra a Pavla". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "1950. výročie mučeníckej smrti svätého Petra a Pavla" - proof.
65.00 €
33.00 €
65.00 €

EURO Vatikán 2016 - Polícia - Proof 2 EURO Vatikán 2016 - Polícia 2 EURO Vatikán 2016 - Svätý rok milosrdenstva
1_2euro-vatican-2016-proof.jpg
1_2euro-vatican-2016.jpg
1_2euro-vatikan-2016cart.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie založenia policajného zboru Vatikánskeho mestského štátu" - proof. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie založenia policajného zboru Vatikánskeho mestského štátu". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Svätý rok milosrdenstva".
79.00 €
32.90 €
34.00 €

2 EURO Vatikán 2016 - Svätý rok milosrdenstva - Proof 2 EURO Vatikán 2015 2 EURO Vatikán 2015 - Proof
1_2euro-vatikan-2016-rm-proof.jpg
1_vatikan-2-euro-2015-stgl-we.jpg
1_vatikani-2015-2-euro-8th-wo.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 4 pcs Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Svätý rok milosrdenstva" - proof. Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "VIII. Svetové stretnutie rodín 22 - 27.9.2015 (Philadephia, USA)". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "VIII. Svetové stretnutie rodín 22 - 27.9.2015 (Philadephia, USA)" - proof.
79.00 €
33.90 €
115.00 €

2 EURO Vatikán 2014 2 EURO Vatikán 2013 2 EURO Vatikán 2013 - Sede Vacante
1_vatikan_2_euro_2014-2.jpg
1_2_vatikan_2_euro_2013_bfr_weltjugendtag_rio_ii.jpg
1_vatikan-2013-2-euro-sede-va.jpg
Availability: In stock 5 pcs Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie pádu Berlínskeho múra (9.11.1989)". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "28. Svetové dni mládeže - Rio de Janeiro". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Sede Vacante".
49.95 €
39.90 €
68.90 €

2 EURO Vatikán 2012 2 EURO Vatikán 2011 2 EURO - The Year for Priests 2010
1_vatikaani-2012-2-euroa-worl.jpg
1_vatikaani-2011-2-euro-26-ma.jpg
1_vatikaani-2010-2-euro-pappi.jpg
Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 3 pcs
Commemorative 2 EURO coin of Vatican 2012, "The Seventh World Families´ Meeting" Commemorative 2 EURO coin of Vatican 2011, "The 26th World Youth Day" Commemorative 2 EURO coin of Vatican 2010, "The Year for Priests"
39.90 €
48.90 €
49.95 €

2 EURO Vatikán 2009 2 EURO Vatikán 2008 2 EURO Vatikán 2007
1_vatikani-2009-2-euro.jpg
1_vatikan-2008-2-euro-apost.jpg
1_vatikan-2007-2-euro.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 1 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Medzinárodný rok astronómie" Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Rok svätého Pavla – 2000. výročie jeho narodenia" Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2007, nominálnej hodnoty 2 EURO, "80. narodeniny pápeža Benedikta XVI."
69.00 €
74.90 €
130.00 €

2 EURO Vatikán 2006 2 EURO Vatikán 2005 2 EURO Vatikán 2004
1_vatikani-2006-2-euro.jpg
1_vatikan-2005-2-euro.jpg
1_vatikani-2004-2-euro.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2006, nominálnej hodnoty 2 EURO, "500. výročie Švajčiarskej gardy" Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2005, nominálnej hodnoty 2 EURO, "20. svetový deň mládeže - Kolín nad Rýnom". Commemorative 2 EURO coin of Vatican 2004, "75th anniversary of the founding of the Vatican City State"
220.00 €
260.00 €
125.00 €