PAMÄTNÉ LISTY

Price filter:
Filter by
Pamätný list - Univerzita Komenského Pamätný list - Adam František Kollár Pamätný list - Dušan Samuel Jurkovič
1_pamatny-list-kollar-2018.jpg
1_pamatny-list-jurkovic.jpg
Availability: In stock 6 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 4 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2019 v nominálnej hodnote 10 euro - 100. výročie Univerzity Komenského + poštová známka s rovnakým motívom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - 300. výročie narodenia Adama Františka Kollára. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia.
9.50 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)
4.50 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ferdinand II. Pamätný list - Jaskyne Slovenského krasu Pamätný list - Ján Jesenius
1_pamatny-list-100-jaskyne.jpg
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
Availability: In stock 3 pcs Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Pamätný list k zlatej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 100 euro - Bratislavské korunovácie - 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. Pamätný list k zlatej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 100 euro - Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia.
4.50 € (inc. of VAT)
4.50 € (inc. of VAT)
6.50 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis
1_pamatny-list-jege.jpg
1_pl-jege-podpis.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom.
7.90 €
13.90 €