Slovakia

Price filter:
Filter by
Filter by
10 EURO Slovensko 2018 - Adam František Kollár 10 EURO Slovensko 2018 - Liturgický jazyk 10 EURO Slovensko 2018 - Parník
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "300. výročie narodenia Adama Františka Kollára" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie"
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 24.50 € (inc. of VAT)
from 21.50 € (inc. of VAT)

25 EURO Slovensko 2018 - Vznik Slovenskej republiky Pamätný list - Adam František Kollár Pamätný list - Liturgický jazyk
1_pamatny-list-kollar-2018.jpg
1_pl-2018-liturgicky-jazyk.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 25 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - 300. výročie narodenia Adama Františka Kollára. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie.
from 90.00 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)
6.90 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Parník 10 EURO Slovensko 2017 - Božena Slančíková Timrava 10 EURO Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu
1_10-euro-2017-timrava.jpg
1_10-euro-jaskyne-2017-final.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu"
4.50 € (inc. of VAT)
from 19.45 € (inc. of VAT)
from 50.00 € (inc. of VAT)

20 EURO Slovensko 2017 - Levoča Pamätný list - Božena Slančíková Timrava 10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius
1_20-euro-levoca-2017.jpg
1_pamatny-list-timrava-2017.jpg
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 5 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 10 euro - Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia"
from 65.00 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)
from 23.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo 10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo Pamätný list - Ján Jesenius
1_turzo.jpg
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia.
from 23.00 € (inc. of VAT)
from 85.00 €
6.50 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ján Jesenius - podpis Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis 10 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Štúr
1_pl-jessenius-2016-podpis-2.jpg
1_pl-jege-podpis.jpg
1_10-euro-ludovit-stur-ok.jpg
Availability: In stock 5 pcs Availability: In stock 4 pcs Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia"
11.90 €
13.90 €
from 37.00 € (inc. of VAT)

20 EURO Slovensko 2014 - Dubnícke bane Medaily Slovensko 2014 - Jozef Murgaš Ag 10 EURO Slovensko 2013 - Matica slovenská
1_dubnickebane.jpg
1_set-medaily-murgas-3.jpg
1_matica-slovenska.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 20 EURO "Chránený areál Dubnícke bane - nálezisko opálov" Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Jozef Murgaš, 150. výročie narodenia - Proof kvalita.

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

from 90.00 € (inc. of VAT)
87.00 € (inc. of VAT)
from 25.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2013 - Národná banka Slovenska 20 EURO Slovensko 2012 - Trenčín 10 EURO Slovensko 2011 - Ján Cikker
1_trencin.jpg
1_jan-cikker.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia"
from 28.95 € (inc. of VAT)
from 60.00 € (inc. of VAT)
from 27.90 €

10 EURO Slovensko 2011 - Memorandum národa slovenského 10 EURO Slovensko 2011 - Zoborské listiny 20 EURO Slovensko 2011 - Trnava
1_memorandum-sl-naroda.jpg
1_zoborske-listiny.jpg
1_trnava.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 20 EURO "Conservation Area of the Trnava Town"
from 29.90 € (inc. of VAT)
from 25.50 €
from 60.00 € (inc. of VAT)

200 Sk Slovensko 2005 - Leopold I. 200 Sk Slovensko 2004 - Ján Andrej Segner 200 Sk Slovensko 2004 - Wolfgang Kempelen
1_korunovacia-leopolda.jpg
1_segner-0.jpg
1_kempelen-0.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2005, 200 Sk "Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I." Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "300. výročie narodenia Jána Andreja Segnera" Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "200. výročie úmrtia Wolfganga Kempelena"
from 18.90 € (inc. of VAT)
from 18.90 € (inc. of VAT)
from 18.00 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé
1_pamatny-list-jege.jpg
Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia.
7.90 €