Slovakia

Price filter:
Filter by
Filter by
10 EURO Slovensko 2019 - Alexander Rudnay 10 EURO Slovensko 2019 - Michal Bosák 10 EURO Slovensko 2019 - Univerzita Komenského
1_10-euro-bosak-2019.jpg
1_10-euro-univerzitakomenskeh.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "Michal Bosák – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "Univerzita Komenského – 100. výročie vzniku"
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2019 - Zavedenia eura 10 EURO Slovensko 2018 - Adam František Kollár 10 EURO Slovensko 2018 - August 1968
1_10-euro-2019-zavedenie-eura.jpg
1_10-euro-kollar-2018.jpg
1_10-euro-2018-august-1968.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "10. výročie zavedenia eura v Slovenskej republike" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "300. výročie narodenia Adama Františka Kollára" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968"
from 24.00 € (inc. of VAT)
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 50.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2018 - Dušan Samuel Jurkovič 10 EURO Slovensko 2018 - Parník 25 EURO Slovensko 2018 - Vznik Slovenskej republiky
1_10-euro-jurkovic-2018.jpg
1_10-euro-2018-parnik.jpg
1_25-euro-2018-sr-25vyrocie.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 25 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky"
from 20.50 € (inc. of VAT)
from 26.50 € (inc. of VAT)
from 99.00 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Adam František Kollár Pamätný list - Dušan Samuel Jurkovič Súbor striebornej medaily a mince - August 1968
1_pamatny-list-kollar-2018.jpg
1_pamatny-list-jurkovic.jpg
1_medaily-1968.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 3 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - 300. výročie narodenia Adama Františka Kollára. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2018 v nominálnej hodnote 10 euro - Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia. Súbor striebornej medaily a striebornej zberateľskej mince Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968"
5.90 € (inc. of VAT)
4.50 € (inc. of VAT)
140.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2017 - Božena Slančíková Timrava 20 EURO Slovensko 2017 - Levoča 10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius
1_10-euro-2017-timrava.jpg
1_20-euro-levoca-2017.jpg
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia"
from 21.00 € (inc. of VAT)
from 45.00 € (inc. of VAT)
from 23.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo 10 EURO Slovensko 2016 - Ladislav Nádaši-Jégé 20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica
1_turzo.jpg
1_nadasi-jege.jpg
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica"
from 23.00 € (inc. of VAT)
from 26.00 €
from 50.00 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ján Jesenius Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis 10 EURO Slovensko 2013 - Jozef Karol Hell
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
1_pl-jege-podpis.jpg
1_karol-hell.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia"
6.50 € (inc. of VAT)
13.90 €
from 27.50 €

10 EURO Slovensko 2013 - Matica slovenská 10 EURO Slovensko 2013 - Národná banka Slovenska 20 EURO Slovensko 2013 - Košice
1_matica-slovenska.jpg
1_pamiatkova-rezervacia-kosice.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 20 EURO, "Pamiatková rezervácia Košice"
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 28.95 € (inc. of VAT)
from 55.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2012 - Anton Bernolák 10 EURO Slovensko 2012 - Majster Pavol z Levoče 20 EURO Slovensko 2012 - Trenčín
1_bernolak.jpg
1_majster-pavel-z-levoce.jpg
1_trencin.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Majster Pavol z Levoče" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town"
from 25.90 € (inc. of VAT)
from 28.90 € (inc. of VAT)
from 49.95 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2011 - Ján Cikker 10 EURO Slovensko 2011 - Memorandum národa slovenského 10 EURO Slovensko 2011 - Zoborské listiny
1_jan-cikker.jpg
1_memorandum-sl-naroda.jpg
1_zoborske-listiny.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín"
from 26.50 € (inc. of VAT)
from 29.90 € (inc. of VAT)
from 25.50 €

20 EURO Slovensko 2011 - Trnava 10 EURO Slovensko 2010 - Martin Kukučín 200 Sk Slovensko 2005 - Leopold I.
1_trnava.jpg
1_martin-kukucin.jpg
1_korunovacia-leopolda.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 20 EURO "Conservation Area of the Trnava Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2010, 10 EURO, "150. anniversary of the birth of Martin Kukučín" Commemorative silver coin of Slovak republic 2005, 200 Sk "Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I."
from 55.00 € (inc. of VAT)
from 24.00 €
from 18.90 € (inc. of VAT)

200 Sk Slovensko 2004 - Ján Andrej Segner 200 Sk Slovensko 2004 - Wolfgang Kempelen Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé
1_segner-0.jpg
1_kempelen-0.jpg
1_pamatny-list-jege.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "300. výročie narodenia Jána Andreja Segnera" Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "200. výročie úmrtia Wolfganga Kempelena" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia.
from 18.90 € (inc. of VAT)
from 18.00 € (inc. of VAT)
7.90 €