Slovakia

Price filter:
Filter by
Filter by
10 EURO Slovensko 2017 - Božena Slančíková Timrava 10 EURO Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu 20 EURO Slovensko 2017 - Levoča
1_10-euro-jaskyne-2017-final.jpg
1_20-euro-levoca-2017.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba"
from 19.45 € (inc. of VAT)
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 39.85 € (inc. of VAT)

Medaily Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu Ag Pamätný list - Božena Slančíková Timrava Pamätný list - Levoča
1_medaily-jaskyne-2017.jpg
1_pamatny-list-levoca.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Svetové prírodné dedičstvo- Jaskyne Slovenského krasu - Proof kvalita. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 10 euro - Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 20 euro - Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba.
90.00 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius 10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo 10 EURO Slovensko 2016 - Ladislav Nádaši-Jégé
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
1_turzo.jpg
1_nadasi-jege.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia"
from 26.90 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)
from 20.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica"
from 76.90 €
from 45.00 € (inc. of VAT)
from 37.50 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ján Jesenius Pamätný list - Ján Jesenius - podpis Pamätný list - Juraj Turzo - podpis
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
1_pl-jessenius-2016-podpis-2.jpg
1_pl-turzo-podpis.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia - s originál autorským podpisom.
6.50 € (inc. of VAT)
11.90 €
11.50 €

Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis 10 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Štúr 10 EURO Slovensko 2014 - Jozef Murgaš
1_pl-jege-podpis.jpg
1_jozef-murgas.jpg
Availability: In stock 6 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 10 EURO "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia"
13.90 €
from 36.50 € (inc. of VAT)
from 23.90 € (inc. of VAT)

20 EURO Slovensko 2014 - Dubnícke bane Medaily Slovensko 2014 - Jozef Murgaš Ag 10 EURO Slovensko 2013 - Jozef Karol Hell
1_set-medaily-murgas-3.jpg
1_karol-hell.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 3 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 20 EURO "Chránený areál Dubnícke bane - nálezisko opálov" Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Jozef Murgaš, 150. výročie narodenia - Proof kvalita. Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia"
from 62.00 € (inc. of VAT)
87.00 € (inc. of VAT)
from 27.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2013 - Matica slovenská 10 EURO Slovensko 2013 - Národná banka Slovenska 10 EURO Slovensko 2012 - Anton Bernolák
1_matica-slovenska.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia"
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 28.95 € (inc. of VAT)
from 25.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2012 - Majster Pavol z Levoče 20 EURO Slovensko 2012 - Trenčín 10 EURO Slovensko 2011 - Ján Cikker
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Majster Pavol z Levoče" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia"
from 28.90 € (inc. of VAT)
from 49.95 € (inc. of VAT)
from 26.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2011 - Memorandum národa slovenského 10 EURO Slovensko 2011 - Zoborské listiny 20 EURO Slovensko 2009 - Národný park Veľká Fatra
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín" Commemorative silver coin of Slovak republic 2009, 20 EURO "Protection of Nature and Landscape – National park Velka Fatra"
from 29.90 € (inc. of VAT)
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 50.00 € (inc. of VAT)

500 Sk Slovensko 2008 - Nízke Tatry Pamätný list - Jozef Karol Hell Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé
1_500sknapant.jpg
1_pamatny-list---jozef-karol-.jpg
1_pamatny-list-jege.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2008, 500 Sk "Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Jozef Karol Hell, 300. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia.
from 80.00 €
13.00 €
7.90 €

Pamätný list - Národná banka Slovenska
1_pamatny-list---narodna-banka.jpg
Availability: In stock 1 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Národná banka Slovenska, 20. výročie vzniku
13.00 €