EUROMINCE

Euromince patria k najmladším zberateľským oblastiam a zrejme aj vďaka tomu ich obľúbenosť neustále rastie. Je to vidieť aj každoročným náratom emisie mincí, keďže čím ďalej viac krajín Eurozóny vadáva už pravidlene každý rok minimálne jednu a v niektorých krajinách až dve pamätné 2 euro mince za jeden rok. 

Na stránkach Nunofi nájdete vždy kompletný sortiment euromincí a jednoducho si tak môžete doplniť do svojej zbierky obehové aj pamätné 2 euro mince celej eurozóny a samozrejme aj slovenské euromince. Zaujímavosťou sú kolorované euro mince ktoré si neustále vedia prilákať nových fanúšikov.

Cenový filter:
Filtrovať podľa
2 EURO Belgicko 2019 - Pieter Bruegel - Proof 2 EURO Írsko 2019 - Dáil Éireann 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat A
Dostupnosť: Na sklade 3 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "450. výročie od úmrtia Pietera Bruegela" - proof kvalita. Pamätná bimetalová minca Írska 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie írskeho parlamentu Dáil Éireannô". Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa A.
29.90 €
3.20 €
2.70 €

2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat D 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat F 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat set A-J
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa F. Pamätné bimetalové mince Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - set mincovní A-J.
2.70 €
2.70 €
12.50 €

2 EURO Taliansko 2018 - Leonardo da Vinci - Proof 2 EURO Lotyšsko 2018 - Zemgale - coincard 2 EURO Malta 2018 - Kultúrne dedičstvo
1_lotyssko-2018-2-euro-zemgale-2.jpg
1_malta-2018-2-euro-kultur-dedictsvo.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Talianska 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "500. výročie úmrtia Leonarda da Vinci" - proof kvalita. Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Región Zemgale" - coincard. Pamätná bimetalová minca Malty 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Kultúrne dedičstvo zo série Solidarita pre deti".
28.90 €
9.95 €
3.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt J 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín F 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín G
1_2-euro-2018-schmidt-j.jpg
1_2-euro-2018-berlin-f.jpg
1_2-euro-2018-berlin-g.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 1 ks Dostupnosť: Na sklade 6 ks
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa J. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa G.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Slovensko 2018 - Vznik Slovenskej republiky 2 EURO Taliansko 2018 - Ústava 2 EURO Vatikán 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva - Proof
1_2-euro-2018-sr_25_vyrocie.jpg
1_taliansko-2018-2-euro-ustava.jpg
1_vatikan-2018-2-euro-laokoon-proof-2.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 2 ks
Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky" Pamätná bimetalová minca Talianska 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "70. výročie nadobudnutia platnosti talianskej ústavy". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Európsky rok kultúrneho dedičstva (Laokontovo súsošie) - proof.
2.40 €
2.80 €
59.00 €

2 EURO Vatikán 2018 - Páter Pio - Proof 2 EURO Grécko 2017 - Filippi 2 EURO Vatikán 2017 - Fatima - Proof
1_2-euro-vatikan-2018-pater-pio-proo.jpg
1_grecko-2017-2-euro-filippi-2.jpg
1_2-euro-vatikan-2017-fatima-proof.jpg
Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 2 ks
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie úmrtia talianskeho kapucínskeho kňaza a svätca Pátra Pia" - proof kvalita. Pamätná bimetalová minca Grécka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Archeologické nálezisko Filippi". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime" - Proof.
59.00 €
2.90 €
65.00 €

2 EURO Belgicko 2016 - Child Focus 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio - coincard
1_belgicko-2016-2-euro-child-.jpg
1_bel11602_1.jpg
1_bel11604_1.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Medzinárodný deň nezvestných detí" Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - minca sa dodáva v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - mincová karta.
8.50 €
8.90 €
8.90 €

2 EURO Estónsko 2016 - Paul Keres 2 EURO Fínsko 2016 - Eino Leino 2 EURO Francúzsko 2016 - Francois Mitterrand
1_estonsko-2016-paul-keres.jpg
1_suomi-2016-2-euro-eino-lein.jpg
1_francuzsko-2016-2-euro-fran.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Estónska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia slávneho estónskeho šachového veľmajstra Paula Keresa". Pamätná bimetalová minca Fínska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "90. výročie úmrtia fínskeho básnika a žurnalistu Eino Leino". Pamätná bimetalová minca Francúzska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Francois Mitterrand - 100. výročie narodenia".
4.50 €
3.95 €
3.30 €

2 EURO Francúzsko 2016 - UEFA EURO 2 EURO Írsko 2016 - Hibernia 2 EURO Litva 2016 - Baltská kultúra
1_francuzsko-2016-2-euro-uefa-euro.jpg
1_irsko-2016-2-euro.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Francúzska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "UEFA EURO - Majstrovstvá Európy vo futbale". Pamätná bimetalová minca Írska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie nezávislosti Írskej republiky - Veľkonočného povstania (24.-29.4. 1916)" Pamätná bimetalová minca Litvy 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Baltská kultúra".
4.00 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Lotyšsko 2016 - Poľnohospodársky priemysel 2 EURO Luxembursko 2016 - Most Charlotte 2 EURO Malta 2016 - Chrámy Ggantija
1_luxemburg-2016-2-euro-suurh.jpg
1_malta-2016-2-euro-ggantija-2.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Lotyšský poľnohospodársky priemysel" Pamätná bimetalová minca Luxemburska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie otvorenia mostu veľkovojvodkyne Charlotte". Pamätná bimetalová minca Malty 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Ggantija zo série Prehistorické miesta Malty"
3.50 €
3.50 €
4.85 €

2 EURO Monako 2016 - Monte Carlo - Proof 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen D 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen F
1_nemecko-2016-2-euro-2-d-unc.jpg
1_nemecko-2016-2-euro-2-f-unc.jpg
Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: Na sklade 1 ks Dostupnosť: Na sklade 4 ks
Pamätná bimetalová minca Monaka 2016 nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročia založenia Monte Carla Karlom III." - proof kvalita Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa F.
399.00 €
3.20 €
3.20 €

2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen G 2 EURO Portugalsko 2016 - Most 25. Apríla 2 EURO Portugalsko 2016 - Olympijské hry Rio
1_nemecko-2016-2-euro-2-g-unc.jpg
1_portugalsko16-most.jpg
1_portugalsko-2016-2-euro-oly.jpg
Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Portugalska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie Mostu 25. Apríla, ktorý spája oba brehy rieky Tejo" Pamätná bimetalová minca Portugalska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Portugalský tím zúčastňujúci sa olympijských hier – Rio "
3.20 €
3.50 €
3.50 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 Ďalšie »

Európskej mince a euromince pre zberateľov

Platenie eurom sa stalo bežné nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, kde si ponechali vlastnú menu. Napríklad v Česku. Napriek tomu sa aj euromince, cez ich zdanlivú všednosť, stali dôležitým cieľom záujmu numizmatikov a aj všetkých záujemcov o numizmatiku a zberateľstvo vôbec. Pozrite sa na našu ponuku - čím začnete? Zbieraním bežných obehových mincí alebo sa vám zapáčia viac pamätné 2 euromince?

Ponúkame aj špeciálne numizmatické predmety

V našom e-shope nájdete nielen pamätné mince vydané k špeciálnym sviatkom a historickým udalostiam, ale aj vysoko cenené bimetalové mince vydávané v mincových kartách. Zoženiete u nás aj celé sady, unikátne mince a špeciálne obaly na ne - tzv. coincard, športových fanúšikov nadchnú mince vydané pri príležitosti futbalových a atletických udalostí.