EUROMINCE

Euromince patria k najmladším zberateľským oblastiam a zrejme aj vďaka tomu ich obľúbenosť neustále rastie. Je to vidieť aj každoročným náratom emisie mincí, keďže čím ďalej viac krajín Eurozóny vadáva už pravidlene každý rok minimálne jednu a v niektorých krajinách až dve pamätné 2 euro mince za jeden rok. 

Na stránkach Nunofi nájdete vždy kompletný sortiment euromincí a jednoducho si tak môžete doplniť do svojej zbierky obehové aj pamätné 2 euro mince celej eurozóny a samozrejme aj slovenské euromince. Zaujímavosťou sú kolorované euro mince ktoré si neustále vedia prilákať nových fanúšikov.

Cenový filter:
Filtrovať podľa
2 EURO Lotyšsko 2018 - Zemgale - coincard 2 EURO Malta 2018 - Chrámy Mnajdra - coincard 2 EURO Malta 2018 - Kultúrne dedičstvo
1_lotyssko-2018-2-euro-zemgale-2.jpg
1_malta-2018-2-euro-mnajdra-2.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Región Zemgale" - coincard. Pamätná bimetalová minca Malty 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Mnajdra zo série Prehistorické miesta Malty" - v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Malty 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Kultúrne dedičstvo zo série Solidarita pre deti".
9.95 €
9.90 €
3.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt G 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt J 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín D
1_2-euro-2018-schmidt-g.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-j.jpg
1_2-euro-2018-berlin-d.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa J. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa D.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín F 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín G 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín J
1_2-euro-2018-berlin-f.jpg
1_2-euro-2018-berlin-g.jpg
1_2-euro-2018-berlin-j.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa J.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Slovensko 2018 - Vznik Slovenskej republiky 2 EURO Taliansko 2018 - Ústava 2 EURO 2017 - Numizmatická obálka - Univerzita Istropolitana
1_2-euro-2018-sr_25_vyrocie.jpg
1_taliansko-2018-2-euro-ustava.jpg
1_numizmaticka-obalka-istropo.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 1 ks
Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky" Pamätná bimetalová minca Talianska 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "70. výročie nadobudnutia platnosti talianskej ústavy". Numizmatická obálka vydaná pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitana.
2.40 €
2.80 €
11.90 € (s DPH)

2 EURO Grécko 2017 - Filippi 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio - coincard
1_grecko-2017-2-euro-filippi-2.jpg
1_bel11602_1.jpg
1_bel11604_1.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Grécka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Archeologické nálezisko Filippi". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - minca sa dodáva v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - mincová karta.
2.90 €
8.90 €
8.90 €

2 EURO Estónsko 2016 - Paul Keres 2 EURO Fínsko 2016 - Eino Leino 2 EURO Francúzsko 2016 - Francois Mitterrand
1_estonsko-2016-paul-keres.jpg
1_suomi-2016-2-euro-eino-lein.jpg
1_francuzsko-2016-2-euro-fran.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Estónska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia slávneho estónskeho šachového veľmajstra Paula Keresa". Pamätná bimetalová minca Fínska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "90. výročie úmrtia fínskeho básnika a žurnalistu Eino Leino". Pamätná bimetalová minca Francúzska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Francois Mitterrand - 100. výročie narodenia".
4.50 €
3.95 €
3.30 €

2 EURO Francúzsko 2016 - UEFA EURO 2 EURO Írsko 2016 - Hibernia 2 EURO Lotyšsko 2016 - Poľnohospodársky priemysel
1_francuzsko-2016-2-euro-uefa-euro.jpg
1_irsko-2016-2-euro.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Francúzska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "UEFA EURO - Majstrovstvá Európy vo futbale". Pamätná bimetalová minca Írska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie nezávislosti Írskej republiky - Veľkonočného povstania (24.-29.4. 1916)" Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Lotyšský poľnohospodársky priemysel"
4.00 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Lotyšsko 2016 - Poľnohospodársky priemysel - coincard 2 EURO Luxembursko 2016 - Most Charlotte 2 EURO Malta 2016 - Chrámy Ggantija
1_lotyssko-2016-krava-cc-2.jpg
1_luxemburg-2016-2-euro-suurh.jpg
1_malta-2016-2-euro-ggantija-2.jpg
Dostupnosť: Na sklade 1 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Lotyšský poľnohospodársky priemysel" - coincard. Pamätná bimetalová minca Luxemburska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie otvorenia mostu veľkovojvodkyne Charlotte". Pamätná bimetalová minca Malty 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Ggantija zo série Prehistorické miesta Malty"
11.50 €
3.50 €
4.85 €

2 EURO Monako 2016 - Monte Carlo - Proof 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen D 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen F
1_nemecko-2016-2-euro-2-d-unc.jpg
1_nemecko-2016-2-euro-2-f-unc.jpg
Dostupnosť: Na sklade 1 ks Dostupnosť: Na sklade 5 ks Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Monaka 2016 nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročia založenia Monte Carla Karlom III." - proof kvalita Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa F.
399.00 €
3.20 €
3.20 €

2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen G 2 EURO Portugalsko 2016 - Olympijské hry Rio 2 EURO Rakúsko 2016 - Národná banka
1_nemecko-2016-2-euro-2-g-unc.jpg
1_portugalsko-2016-2-euro-oly.jpg
1_rakusko-2016-2-euro-itavall.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Portugalska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Portugalský tím zúčastňujúci sa olympijských hier – Rio " Pamätná bimetalová minca Rakúska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie založenia Národnej banky Rakúska".
3.20 €
3.50 €
3.10 €

2 EURO San Maríno 2016 - Donatello 2 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 2 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo - coincard
1_san-marino-2016-2-euro-donatello-2.jpg
1_slovakia-2016-2-euro-predse.jpg
1_2euro-slovensko-2016-karta-.jpg
Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 6 ks
Pamätná bimetalová minca San Marína 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "550. výročie úmrtia talianskeho renesančného sochára a architekta Donatella". Pamätná bimetalová minca Slovenska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie". Pamätná bimetalová minca Slovenska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" - zberateľská karta.
28.50 €
2.40 €
8.90 € (s DPH)

2 EURO Slovinsko 2016 - Nezávislosť 2 EURO Španielsko 2016 - Segovia 2 EURO Taliansko 2016 - Plautus
1_slovinsko-2016-2-euro-nezav.jpg
1_spanielsko-2016-2-euro-sego.jpg
1_taliansko-2016-2-euro-titus.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Slovinska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "25. výročie nezávislosti Slovinskej republiky". Pamätná bimetalová minca Španielska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO - Unesco: akvadukt v meste Segovia. Pamätná bimetalová minca Talianska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "2200. výročia úmrtia Plautusa".
3.50 €
3.50 €
3.50 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 Ďalšie »

Európskej mince a euromince pre zberateľov

Platenie eurom sa stalo bežné nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, kde si ponechali vlastnú menu. Napríklad v Česku. Napriek tomu sa aj euromince, cez ich zdanlivú všednosť, stali dôležitým cieľom záujmu numizmatikov a aj všetkých záujemcov o numizmatiku a zberateľstvo vôbec. Pozrite sa na našu ponuku - čím začnete? Zbieraním bežných obehových mincí alebo sa vám zapáčia viac pamätné 2 euromince?

Ponúkame aj špeciálne numizmatické predmety

V našom e-shope nájdete nielen pamätné mince vydané k špeciálnym sviatkom a historickým udalostiam, ale aj vysoko cenené bimetalové mince vydávané v mincových kartách. Zoženiete u nás aj celé sady, unikátne mince a špeciálne obaly na ne - tzv. coincard, športových fanúšikov nadchnú mince vydané pri príležitosti futbalových a atletických udalostí.