Slovensko

Cenový filtr:
Filtrovat dle
Filtrovat dle
10 EURO Slovensko 2017 - Božena Slančíková Timrava 10 EURO Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu 20 EURO Slovensko 2017 - Levoča
1_10-euro-jaskyne-2017-final.jpg
1_20-euro-levoca-2017.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba"
od 560.00 Kč (vč. DPH)
od 640.00 Kč (vč. DPH)
od 1100.00 Kč (vč. DPH)

Medaily Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu Ag Pamätný list - Levoča 10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius
1_medaily-jaskyne-2017.jpg
1_pamatny-list-levoca.jpg
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
Dostupnost: Skladem 2 ks Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Svetové prírodné dedičstvo- Jaskyne Slovenského krasu - Proof kvalita. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 20 euro - Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia"
2490.00 Kč (vč. DPH)
170.00 Kč (vč. DPH)
od 610.00 Kč (vč. DPH)

10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo 10 EURO Slovensko 2016 - LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ 20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica
1_turzo.jpg
1_nadasi-jege.jpg
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica"
od 620.00 Kč (vč. DPH)
od 570.00 Kč (vč. DPH)
od 1050.00 Kč (vč. DPH)

Pamätný list - Ján Jesenius Pamätný list - Ján Jesenius - podpis Pamätný list - Juraj Turzo - podpis
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
1_pl-jessenius-2016-podpis-2.jpg
1_pl-turzo-podpis.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: Skladem 2 ks
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia - s originál autorským podpisom.
185.00 Kč (vč. DPH)
340.00 Kč
330.00 Kč

Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis 10 EURO - JOZEF MURGAŠ Medaily Slovensko 2014 - Jozef Murgaš Ag
1_pl-jege-podpis.jpg
1_jozef-murgas.jpg
1_set-medaily-murgas-3.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: Skladem 3 ks
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 10 EURO "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia" Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Jozef Murgaš, 150. výročie narodenia - Proof kvalita..
390.00 Kč
od 670.00 Kč (vč. DPH)
2390.00 Kč (vč. DPH)

10 EURO - MATICA SLOVENSKÁ 10 EURO - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 10 EURO - ANTON BERNOLÁK
1_matica-slovenska.jpg
1_bernolak.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2012, nominálnej hodnoty 10 EURO "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia"
od 700.00 Kč (vč. DPH)
od 799.00 Kč (vč. DPH)
od 720.00 Kč (vč. DPH)

20 EURO - PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRENČÍN 10 EURO - MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO 10 EURO - ZOBORSKÉ LISTINY - 900. VÝROČIE
1_trencin.jpg
1_memorandum-sl-naroda.jpg
1_zoborske-listiny.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2012, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Trenčín" 

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2011, nominálnej hodnoty 10 EURO "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2011, nominálnej hodnoty 10 EURO "Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín"
od 1375.00 Kč (vč. DPH)
od 850.00 Kč (vč. DPH)
od 700.00 Kč (vč. DPH)

20 EURO Slovensko 2009 - Národný park Veľká Fatra 500 Sk Slovensko 2008 - Nízke Tatry 500 Sk Slovensko 2007 - Komárno
1_velkafatra.jpg
1_500sknapant.jpg
1_komarno-2007-bk.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2009, nominálnej hodnoty 20 EURO "Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra" Strieborná pamätná minca Slovenskej republiky 2008, nominálnej hodnoty 500 Sk "Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry" Strieborná pamätná minca Slovenskej republiky 2007, nominálnej hodnoty 500 Sk "Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie"
od 1650.00 Kč
od 2250.00 Kč
od 4590.00 Kč

200 Sk Slovensko 2005 - Leopold I. 200 Sk Slovensko 2004 - Bardejov Pamätný list - Jozef Karol Hell
1_korunovacia-leopolda.jpg
1_unesco-bardejov.jpg
1_pamatny-list---jozef-karol-.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: Skladem 1 ks
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2005, nominálnej hodnoty 200 Sk, Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I.
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2004, nominálnej hodnoty 200 Sk, Svetové dedičstvo UNESCO Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Jozef Karol Hell, 300. výročie narodenia.
od 720.00 Kč (vč. DPH)
od 1120.00 Kč
360.00 Kč

Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé Pamätný list - Národná banka Slovenska
1_pamatny-list-jege.jpg
1_pamatny-list---narodna-banka.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: Skladem 1 ks
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Národná banka Slovenska, 20. výročie vzniku
230.00 Kč
360.00 Kč

Platební metody