Commemorative coins of Slovakia since 2009

Strieborné a zlaté zberateľské mince patria medzi numizmatikmi k obľúbeným zberateľským predmetom nielen pre svoju krásu ale aj pre hodnotu. V prehľade nájdete jednotlivo podľa rokov zoradené slovenské zberateľské euromince od roku 2009 po súčasnosť.
1
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "10. výročie zavedenia eura v Slovenskej republike"
Emission date: 08.01.2019
Mintage: bežná: 3 300 ks, proof: 7 300 ks
2
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia"
Emission date: 25.04.2019
Mintage: bežná: 3650 ks, proof: 10 000 ks
3
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "Univerzita Komenského – 100. výročie vzniku"
Emission date: 27.06.2019
Mintage: bežná: 3 100 ks, proof: 7 300 ks
4
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "Michal Bosák – 150. výročie narodenia"
Emission date: 10.10.2019
Mintage: bežná: 3 000 ks, proof: 6 150 ks
5
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 10 EURO "200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa"
Emission date: 05.11.2019
Mintage: bežná: 3 000 ks, proof: 6 660 ks
6
Slovenská Republika
Zlatá zberateľská minca 2019 nominálnej hodnoty 100 EURO "Veľkomoravské knieža Mojmír I."
Emission date: 18.11.2019
Mintage: 4 100 ks
Najdete nás na Facebooku