SILVER COINS

Price filter:
Filter by
Filter by
10 EURO Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu 20 EURO Slovensko 2017 - Levoča Medaily Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu Ag
1_10-euro-jaskyne-2017-final.jpg
1_20-euro-levoca-2017.jpg
1_medaily-jaskyne-2017.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba" Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Svetové prírodné dedičstvo- Jaskyne Slovenského krasu - Proof kvalita.
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 40.90 € (inc. of VAT)
90.00 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Levoča 10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius 10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo
1_pamatny-list-levoca.jpg
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
1_turzo.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 20 euro - Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia"
5.90 € (inc. of VAT)
from 23.00 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Ladislav Nádaši-Jégé 10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo
1_nadasi-jege.jpg
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
from 21.90 € (inc. of VAT)
from 76.90 €
from 45.00 € (inc. of VAT)

20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica Pamätný list - Ján Jesenius Pamätný list - Ján Jesenius - podpis
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
1_pl-jessenius-2016-podpis-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom.
from 37.50 € (inc. of VAT)
6.50 € (inc. of VAT)
11.90 €

Pamätný list - Juraj Turzo - podpis Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis 10 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Štúr
1_pl-turzo-podpis.jpg
1_pl-jege-podpis.jpg
1_10-euro-ludovit-stur-ok.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: In stock 6 pcs Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia"
11.50 €
13.90 €
from 36.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2014 - Jozef Murgaš 20 EURO Slovensko 2014 - Dubnícke bane Medaily Slovensko 2014 - Jozef Murgaš Ag
1_jozef-murgas.jpg
1_dubnickebane.jpg
1_set-medaily-murgas-3.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 3 pcs
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 10 EURO "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 20 EURO "Chránený areál Dubnícke bane - nálezisko opálov" Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Jozef Murgaš, 150. výročie narodenia - Proof kvalita.
from 23.90 € (inc. of VAT)
from 62.00 € (inc. of VAT)
87.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2013 - Matica slovenská 10 EURO Slovensko 2013 - Národná banka Slovenska 20 EURO Slovensko 2013 - Košice
1_matica-slovenska.jpg
1_pamiatkova-rezervacia-kosice.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 20 EURO, "Pamiatková rezervácia Košice"
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 28.95 € (inc. of VAT)
from 55.00 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Jozef Karol Hell Pamätný list - Národná banka Slovenska 10 EURO Slovensko 2012 - Anton Bernolák
1_pamatny-list---jozef-karol-.jpg
1_pamatny-list---narodna-banka.jpg
1_bernolak.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Jozef Karol Hell, 300. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Národná banka Slovenska, 20. výročie vzniku Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia"
13.00 €
13.00 €
from 25.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2012 - Majster Pavol z Levoče 20 EURO Slovensko 2012 - Trenčín 10 EURO Slovensko 2011 - Ján Cikker
1_majster-pavel-z-levoce.jpg
1_trencin.jpg
1_jan-cikker.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Majster Pavol z Levoče" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia"
from 28.90 € (inc. of VAT)
from 49.95 € (inc. of VAT)
from 27.90 €

10 EURO Slovensko 2011 - Memorandum národa slovenského 20 EURO Slovensko 2011 - Trnava 200 Sk Slovensko 2005 - Leopold I.
1_memorandum-sl-naroda.jpg
1_trnava.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 20 EURO "Conservation Area of the Trnava Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2005, 200 Sk "Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I."
from 29.90 € (inc. of VAT)
from 55.00 € (inc. of VAT)
from 18.90 € (inc. of VAT)

200 Sk Slovensko 2004 - Bardejov 200 Sk Slovensko 2004 - Ján Andrej Segner 200 Sk Slovensko 2004 - Wolfgang Kempelen
1_segner-0.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "Svetové dedičstvo UNESCO Bardejov, mestská pamiatková rezervácia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "300. výročie narodenia Jána Andreja Segnera" Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "200. výročie úmrtia Wolfganga Kempelena"
from 18.00 € (inc. of VAT)
from 18.90 € (inc. of VAT)
from 18.00 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2010 - Martin Kukučín 10 EURO Slovensko 2017 - Božena Slančíková Timrava Pamätný list - Božena Slančíková Timrava
1_martin-kukucin.jpg
1_10-euro-2017-timrava.jpg
1_pamatny-list-timrava-2017.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2010, 10 EURO, "150. anniversary of the birth of Martin Kukučín" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 10 euro - Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia.
from 24.00 € (inc. of VAT)
from 19.45 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)

1 2 Next »