EUROCOINS

Price filter:
2 EURO Írsko 2019 - Dáil Éireann 2 EURO Malta 2019 - Chrámy Ta' Hagrat 2 EURO Nemecko 2019 - Berlínský múr G
1_irsko-2019-2-euro-dail-eireann.jpg
1_malta-2019-2-euro-ta-hagrat.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Írska 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie írskeho parlamentu Dáil Éireannô". Pamätná bimetalová minca Malty 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Ta' Hagrat zo série Prehistorické miesta Malty". Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie pádu Berlínskeho múru" - mincovňa G.
3.20 €
3.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat F 2 EURO San Marino 2019 - Leonardo da Vinci 2 EURO Slovensko 2019 - Milan Rastislav Štefánik
1_nemecko-2019-bundesrat-f.jpg
1_san-marino-2019-2-euro-leon.jpg
1_2-euro-stefanik-2019.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 5 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca San Marína 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "500. výročie úmrtia talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinci" Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO "Milan Rastislav Štefánik - 100. výročie úmrtia"
2.70 €
43.50 €
2.40 €

2 EURO Taliansko 2019 - Leonardo da Vinci 2 EURO Vatikán 2019 - Vatikánsky mestský štát - Proof 5 EURO Nemecko 2019 - Mierne pásmo
1_taliansko-2019-2-euro-leonardo-da-vinci.jpg
1_2-euro-vatikan-2019-proof.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Talianska 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "500. výročie úmrtia Leonarda da Vinci". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "90. výročie založenia Vatikánskeho mestského štátu (11.2.1929)" - proof. Pamätná minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 5 EURO - Mierne pásmo.
2.80 €
59.00 €
from 9.90 €

2 EURO Lotyšsko 2018 - Zemgale - coincard 2 EURO Malta 2018 - Kultúrne dedičstvo 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt G
1_lotyssko-2018-2-euro-zemgale-2.jpg
1_malta-2018-2-euro-kultur-dedictsvo.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-g.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Región Zemgale" - coincard. Pamätná bimetalová minca Malty 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Kultúrne dedičstvo zo série Solidarita pre deti". Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa G.
9.95 €
3.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt J 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín A 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín D
1_2-euro-2018-schmidt-j.jpg
1_2-euro-2018-berlin-a.jpg
1_2-euro-2018-berlin-d.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa J. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa D.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín F 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín G 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín J
1_2-euro-2018-berlin-f.jpg
1_2-euro-2018-berlin-g.jpg
1_2-euro-2018-berlin-j.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa J.
2.80 €
2.80 €
2.80 €

2 EURO Slovensko 2018 - Vznik Slovenskej republiky 2 EURO Taliansko 2018 - Ústava 2 EURO Vatikán 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva - Proof
1_2-euro-2018-sr_25_vyrocie.jpg
1_taliansko-2018-2-euro-ustava.jpg
1_vatikan-2018-2-euro-laokoon-proof-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs
Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky" Pamätná bimetalová minca Talianska 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "70. výročie nadobudnutia platnosti talianskej ústavy". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Európsky rok kultúrneho dedičstva (Laokontovo súsošie) - proof.
2.40 €
2.80 €
59.00 €

2 EURO Vatikán 2018 - Páter Pio - Proof 2 EURO Grécko 2017 - Filippi EURO Vatikán 2016 - Polícia - Proof
1_2-euro-vatikan-2018-pater-pio-proo.jpg
1_grecko-2017-2-euro-filippi-2.jpg
1_2euro-vatican-2016-proof.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie úmrtia talianskeho kapucínskeho kňaza a svätca Pátra Pia" - proof kvalita. Pamätná bimetalová minca Grécka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Archeologické nálezisko Filippi". Pamätná bimetalová minca Vatikánu 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie založenia policajného zboru Vatikánskeho mestského štátu" - proof.
59.00 €
3.50 €
79.00 €

2 EURO Belgicko 2016 - Child Focus 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio 2 EURO Estónsko 2016 - Paul Keres
1_belgicko-2016-2-euro-child-.jpg
1_bel11602_1.jpg
1_estonsko-2016-paul-keres.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Medzinárodný deň nezvestných detí" Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - minca sa dodáva v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Estónska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia slávneho estónskeho šachového veľmajstra Paula Keresa".
10.50 €
8.90 €
4.50 €

2 EURO Fínsko 2016 - Eino Leino 2 EURO Francúzsko 2016 - Francois Mitterrand 2 EURO Francúzsko 2016 - UEFA EURO
1_suomi-2016-2-euro-eino-lein.jpg
1_francuzsko-2016-2-euro-fran.jpg
1_francuzsko-2016-2-euro-uefa-euro.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Fínska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "90. výročie úmrtia fínskeho básnika a žurnalistu Eino Leino". Pamätná bimetalová minca Francúzska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Francois Mitterrand - 100. výročie narodenia". Pamätná bimetalová minca Francúzska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "UEFA EURO - Majstrovstvá Európy vo futbale".
3.95 €
3.30 €
4.00 €

2 EURO Írsko 2016 - Hibernia 2 EURO Litva 2016 - Baltská kultúra 2 EURO Lotyšsko 2016 - Poľnohospodársky priemysel
1_irsko-2016-2-euro.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná bimetalová minca Írska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie nezávislosti Írskej republiky - Veľkonočného povstania (24.-29.4. 1916)" Pamätná bimetalová minca Litvy 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Baltská kultúra". Pamätná bimetalová minca Lotyšsko 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Lotyšský poľnohospodársky priemysel"
3.50 €
3.50 €
3.50 €

2 EURO Luxembursko 2016 - Most Charlotte 2 EURO Malta 2016 - Chrámy Ggantija 2 EURO Monako 2016 - Monte Carlo - Proof
1_luxemburg-2016-2-euro-suurh.jpg
1_malta-2016-2-euro-ggantija-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätná bimetalová minca Luxemburska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie otvorenia mostu veľkovojvodkyne Charlotte". Pamätná bimetalová minca Malty 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Ggantija zo série Prehistorické miesta Malty" Pamätná bimetalová minca Monaka 2016 nominálnej hodnoty 2 EURO, "150. výročia založenia Monte Carla Karlom III." - proof kvalita
3.50 €
4.85 €
399.00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 Next »