Filter by
Filter by
Rozsah a presnosť váženia
Recommend us

Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?

» Recommend us!

NUMISMATICS

Price filter:
Filter by
Filter by
Rozsah a presnosť váženia
10 EURO Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu 20 EURO Slovensko 2017 - Levoča Pamätný list - Jaskyne Slovenského krasu - podpis
1_10-euro-jaskyne-2017-final.jpg
1_pamatny-list-jaskyne-2017-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 10 euro - Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu.
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 39.85 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)

1 dolár USA 2016 - Prezident - G.R.Ford 1 dolár USA 2016 - Prezident - R.M.Nixon 1 dolár USA 2016 - Prezident - Ronald Reagan
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Prezidentský 1 dolár USA 2016 - 38. prezident Gerald R. Ford. Prezidentský 1 dolár USA 2016 - 37. prezident Richard M. Nixon. Prezidentský 1 dolár USA 2016 - 40. prezident Ronald Reagan.
from 2.65 €
from 2.65 €
from 2.65 €

10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius 10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo 10 EURO Slovensko 2016 - LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
1_turzo.jpg
1_nadasi-jege.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia"
from 21.90 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)
from 20.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica Pamätný list - Ján Jesenius - podpis
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
1_pl-jessenius-2016-podpis-2.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom.
from 45.00 €
from 37.50 € (inc. of VAT)
11.90 €

Pamätný list - Juraj Turzo - podpis Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis Pamätný list - Predsedníctvo - podpis
1_pl-turzo-podpis.jpg
1_pl-jege-podpis.jpg
1_pl-predsednictvo-podpis-2.jpg
Availability: In stock 2 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie - s originál autorským podpisom.
11.50 €
13.90 €
13.90 €

1 dolár USA 2015 - Prezident - D.D.Eisenhower 1 dolár USA 2015 - Prezident - H.S.Truman 1 dolár USA 2015 - Prezident - J.F.Kennedy
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Prezidentský 1 dolár USA 2015 - 34. prezident Dwight D. Eisenhower. Prezidentský 1 dolár USA 2015 - 33. prezident Harry S. Truman. Prezidentský 1 dolár USA 2015 - 35. prezident John F. Kennedy.
from 2.65 €
from 2.65 €
from 2.65 €

1 dolár USA 2015 - Prezident - L.B.Johnson 10 EURO - BUKOVÉ PRALESY 10 EURO - ĽUDOVÍT ŠTÚR
1_10-euro-bukove_pralesy-2015.jpg
1_10-euro-ludovit-stur-ok.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Prezidentský 1 dolár USA 2015 - 36. prezident Lyndon B. Johnson. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia"
from 2.65 €
from 53.00 € (inc. of VAT)
from 36.50 € (inc. of VAT)

1 dolár USA 2014 - Prezident - C.Coolidge 1 dolár USA 2014 - Prezident - H.Hoover 1 dolár USA 2014 - Prezident - W.Harding
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Prezidentský 1 dolár USA 2014 - C.Coolidge. Prezidentský 1 dolár USA 2014 - 31. prezident Herbert Hoover. Prezidentský 1 dolár USA 2014 - W.Harding.
from 2.65 €
from 2.65 €
from 2.65 €

10 EURO - JOZEF MURGAŠ 10 EURO - MATICA SLOVENSKÁ 10 EURO - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
1_jozef-murgas.jpg
1_matica-slovenska.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 10 EURO "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia"

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku"
from 23.90 € (inc. of VAT)
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 28.95 € (inc. of VAT)

20 EURO - PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE 10 EURO - ANTON BERNOLÁK 10 EURO - MAJSTER PAVOL Z LEVOČE
1_pamiatkova-rezervacia-kosice.jpg
1_bernolak.jpg
1_majster-pavel-z-levoce.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 20 EURO, "Pamiatková rezervácia Košice" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Majster Pavol z Levoče"
from 49.95 € (inc. of VAT)
from 25.90 € (inc. of VAT)
from 28.90 € (inc. of VAT)

20 EURO - PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRENČÍN 10 EURO - JÁN CIKKER 10 EURO - MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO
1_trencin.jpg
1_jan-cikker.jpg
1_memorandum-sl-naroda.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia"
from 49.95 € (inc. of VAT)
from 31.90 € (inc. of VAT)
from 29.90 € (inc. of VAT)

10 EURO - ZOBORSKÉ LISTINY - 900. VÝROČIE 10 EURO Slovensko 2010 - Karpatský oblúk 20 EURO Slovensko 2009 - Národný park Veľká Fatra
1_zoborske-listiny.jpg
1_karpatskyobluk.jpg
1_velkafatra.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín" Commemorative silver coin of Slovak republic 2010, 10 EURO, "Svetové dedičstvo UNESCO - Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka" Commemorative silver coin of Slovak republic 2009, 20 EURO "Protection of Nature and Landscape – National park Velka Fatra"
from 25.50 € (inc. of VAT)
from 35.00 €
from 59.00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 Next »