SILVER COINS

Price filter:
Filter by
Filter by
10 EURO Slovensko 2017 - Božena Slančíková Timrava 10 EURO Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu 20 EURO Slovensko 2017 - Levoča
1_10-euro-2017-timrava.jpg
1_10-euro-jaskyne-2017-final.jpg
1_20-euro-levoca-2017.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 10 EURO "Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba"
from 19.45 € (inc. of VAT)
from 22.90 € (inc. of VAT)
from 40.90 € (inc. of VAT)

Medaily Slovensko 2017 - Jaskyne Slovenského krasu Ag Pamätný list - Božena Slančíková Timrava Pamätný list - Levoča
1_medaily-jaskyne-2017.jpg
1_pamatny-list-timrava-2017.jpg
1_pamatny-list-levoca.jpg
Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs
Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Svetové prírodné dedičstvo- Jaskyne Slovenského krasu - Proof kvalita. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 10 euro - Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2017 v nominálnej hodnote 20 euro - Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba.
90.00 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)
5.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Ján Jessenius 10 EURO Slovensko 2016 - Juraj Turzo 10 EURO Slovensko 2016 - Ladislav Nádaši-Jégé
1_10-euro-jessenius-2016.jpg
1_turzo.jpg
1_nadasi-jege.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia"
from 23.00 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)
from 21.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 10 EURO Slovensko 2016 - Predsedníctvo 20 EURO Slovensko 2016 - Banská Bystrica
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_10-euro-predsednictvo-2016.jpg
1_20-euro-banska-bystrica-2016.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 10 EURO "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2016, nominálnej hodnoty 20 EURO "Pamiatková rezervácia Banská Bystrica"
from 76.90 €
from 45.00 € (inc. of VAT)
from 37.50 € (inc. of VAT)

Pamätný list - Ján Jesenius Pamätný list - Ján Jesenius - podpis Pamätný list - Juraj Turzo - podpis
1_pl-jessenius-2016-1.jpg
1_pl-jessenius-2016-podpis-2.jpg
1_pl-turzo-podpis.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: In stock 2 pcs
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia - s originál autorským podpisom.
6.50 € (inc. of VAT)
11.90 €
11.50 €

Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé - podpis 10 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Štúr 10 EURO Slovensko 2014 - Jozef Murgaš
1_pl-jege-podpis.jpg
1_10-euro-ludovit-stur-ok.jpg
1_jozef-murgas.jpg
Availability: In stock 6 pcs Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia - s originál autorským podpisom. Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2015, nominálnej hodnoty 10 EURO "Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia" Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 10 EURO "Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia"
13.90 €
from 36.50 € (inc. of VAT)
from 23.90 € (inc. of VAT)

20 EURO Slovensko 2014 - Dubnícke bane Medaily Slovensko 2014 - Jozef Murgaš Ag 10 EURO Slovensko 2013 - Matica slovenská
1_dubnickebane.jpg
1_set-medaily-murgas-3.jpg
1_matica-slovenska.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 3 pcs Availability: goods is in stock
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2014, nominálnej hodnoty 20 EURO "Chránený areál Dubnícke bane - nálezisko opálov" Súbor 2 pamätných medailí “Nezrealizované razby slovenských zberateľských mincí”. Jozef Murgaš, 150. výročie narodenia - Proof kvalita.

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 10 EURO "Matica slovenská – 150. výročie založenia"

from 62.00 € (inc. of VAT)
87.00 € (inc. of VAT)
from 25.50 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2013 - Národná banka Slovenska 20 EURO Slovensko 2013 - Košice 10 EURO Slovensko 2012 - Anton Bernolák
1_pamiatkova-rezervacia-kosice.jpg
1_bernolak.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 10 EURO, "Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku" Commemorative silver coin of Slovak republic 2013, 20 EURO, "Pamiatková rezervácia Košice" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Anton Bernolák – 250. výročie narodenia"
from 28.95 € (inc. of VAT)
from 55.00 € (inc. of VAT)
from 25.90 € (inc. of VAT)

10 EURO Slovensko 2012 - Majster Pavol z Levoče 20 EURO Slovensko 2012 - Trenčín 10 EURO Slovensko 2011 - Ján Cikker
1_majster-pavel-z-levoce.jpg
1_trencin.jpg
1_jan-cikker.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 10 EURO, "Majster Pavol z Levoče" Commemorative silver coin of Slovak republic 2012, 20 EURO "Conservation Area of the Trenčín Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Ján Cikker - 100. výročie narodenia"
from 28.90 € (inc. of VAT)
from 49.95 € (inc. of VAT)
from 27.90 €

10 EURO Slovensko 2011 - Memorandum národa slovenského 20 EURO Slovensko 2011 - Trnava 10 EURO Slovensko 2010 - Martin Kukučín
1_memorandum-sl-naroda.jpg
1_trnava.jpg
1_martin-kukucin.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 10 EURO, "Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2011, 20 EURO "Conservation Area of the Trnava Town" Commemorative silver coin of Slovak republic 2010, 10 EURO, "150. anniversary of the birth of Martin Kukučín"
from 29.90 € (inc. of VAT)
from 55.00 € (inc. of VAT)
from 24.00 € (inc. of VAT)

200 Sk Slovensko 2005 - Leopold I. 200 Sk Slovensko 2004 - Bardejov 200 Sk Slovensko 2004 - Ján Andrej Segner
1_segner-0.jpg
Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2005, 200 Sk "Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I." Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "Svetové dedičstvo UNESCO Bardejov, mestská pamiatková rezervácia" Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "300. výročie narodenia Jána Andreja Segnera"
from 18.90 € (inc. of VAT)
from 18.00 € (inc. of VAT)
from 18.90 € (inc. of VAT)

200 Sk Slovensko 2004 - Wolfgang Kempelen Pamätný list - Jozef Karol Hell Pamätný list - Ladislav Nádaši-Jégé
1_pamatny-list---jozef-karol-.jpg
1_pamatny-list-jege.jpg
Availability: goods is in stock Availability: In stock 1 pcs Availability: goods is in stock
Commemorative silver coin of Slovak republic 2004, 200 Sk "200. výročie úmrtia Wolfganga Kempelena" Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2013 v nominálnej hodnote 10 euro - Jozef Karol Hell, 300. výročie narodenia. Pamätný list k striebornej zberateľskej minci 2016 v nominálnej hodnote 10 euro - Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia.
from 18.00 € (inc. of VAT)
13.00 €
7.90 €

1 2 Next »