Issue Plan of Commemorative and Collector Coins


Rok 2015

Por. č.

Pamätná/zberatežská minca - námet

Predpokladaný termín emisie

1

Strieborná zberatežská minca nominálnej hodnoty 10 eur Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy

marec 2015

 

   

2

Pamätná dvojeurová minca źudovít Štúr – 200. výročie narodenia

október 2015

3

Strieborná zberatežská minca nominálnej hodnoty 10 eur źudovít Štúr - 200. výročie narodenia

október 2015

4

Zlatá zberatežská minca nominálnej hodnoty 100 eur Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy

december 2015

Rok 2016

Por. č.

Pamätná/zberatežská minca - námet

Predpokladaný termín emisie

1

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

január 2016

2

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 20 eur Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

marec 2016

3

Pamätná dvojeurová minca Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

marec 2016

4

Zlatá zberatežská minca v nominálnej hodnote 100 eur Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

máj 2016

5

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia

október 2016

6

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Ján Jesenius – 450. výročia narodenia

november 2016

Rok 2017

Por. č.

Pamätná/zberatežská minca - námet

Predpokladaný termín emisie

1

Pamätná dvojeurová minca Academia Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

január 2017

2

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

február 2017

3

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 20 eur Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

máj 2017

4

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia

september 2017

5

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Uznanie slovanského bohoslužobného jazyka – 1150. výročie

október 2017

6

Zlatá zberatežská minca v nominálnej hodnote 100 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

november 2017

Rok 2018

Por. č.

Pamätná/zberatežská minca - námet

Predpokladaný termín emisie

1

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 25 eur Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie

január 2018

2

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

marec 20118

3

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

máj 2018

4

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

júl 2018

5

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Vznik Československej republiky – 100. výročie

september 2018

6

Pamätná dvojeurová minca Prvá svetová vojna – 100. výročie ukončenia

október 2018

7

Zlatá zberatežská minca v nominálnej hodnote 100 eur Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

november 2018

Rok 2019

Por. č.

Pamätná/zberatežská minca - námet

Predpokladaný termín emisie

1

Pamätná dvojeurová minca Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

apríl 2019

2

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

apríl 2019

3

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku

jún 20119

4

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Michal Bosák – 150. výročie narodenia

október 2019

5

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie

november 2019

6

Zlatá zberatežská minca v nominálnej hodnote 100 eur Vežkomoravské knieža Mojmír I.

november 2019

Rok 2020

Por. č.

Pamätná/zberatežská minca - námet

Predpokladaný termín emisie

1

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia

február 2020

2

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia

marec 2020

3

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Maximilián Hell – 300. výročie narodenia

máj 2020

4

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 20 eur Chránená krajinná oblas Požana

september 2020

5

Strieborná zberatežská minca v nominálnej hodnote 10 eur Štefan Banič – 150. výročie narodenia

október 2020

6

Zlatá zberatežská minca v nominálnej hodnote 100 eur Nitrianske knieža Svätopluk II.

november 2020

Najdete nás na Facebooku