Rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov

Spoločnosť Nunofia s.r.o. je registrovaná ako výrobca vyhradených výrobkov a zabezpečuje plnenie povinností  ustanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prostredníctvom  organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s.

Informovanie spotrebiteľa podľa §27 ods.4 písm.i zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch pre jednotlivé vyhradené výrobky je  dostupné na:

 -          Obaly a Neobaly  https://www.naturpack.sk/downloads/informovanie_spotrebitela_1.pdf

         Obaly - číslo registrácie : PO_0011665 , Neobaly – číslo registrácie : NEV001324

 -          Elektrozariadenia https://www.naturelektro.sk/faq/informovanie-spotrebitela/

        Číslo registrácie : EZ 0002327

 -          Batérie a akumulátory  http://www.naturelektro.sk/baterie-a-akumulatory/informovanie-spotrebitela-/

        Číslo registrácie : BAT 0001967

Najdete nás na Facebooku