Emisný plán pamätných a zberateľských mincí NBS

Rok 2017

 

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Pamätná dvojeurová minca

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

emitovaná
4. januára 2017
2

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

február 2017
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

máj 2017
4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia

september 2017
5

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

november 2017

 

Rok 2018

 

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Pamätná dvojeurová minca
Vznik Slovenskej republiky - 25. výročie

január 2018
2

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 25 eur
Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie

január 2018
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie

február 2018

4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

marec 2018
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

máj 2018
6

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

júl 2018
7

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Vznik Československej republiky – 100. výročie

september 2018
8

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

november 2018

 

Rok 2019

 

Por. č. Pamätná zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie

január 2019
2

Pamätná dvojeurová minca

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

apríl 2019
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

apríl 2019
4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku

jún 2019
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Michal Bosák – 150. výročie narodenia

október 2019
6

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie

november 2019
7

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

november 2019

 

 

Rok 2020

 

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia

február 2020
2

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia

marec 2020
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Maximilián Hell – 300. výročie narodenia

máj 2020
4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Poľana

september 2020
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Štefan Banič – 150. výročie narodenia

október 2020
6

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Nitrianske knieža Svätopluk II.

november 2020

 

Nájdete nás na Facebooku