2 euro ročníky

Cenový filter:
Filtrovať podľa
2 EURO Andorra 2015 - Colná dohoda s EÚ 2 EURO Andorra 2015 - Stanovenie veku plnoletosti 2 EURO Andorra 2016 - Nová reforma
1_andorra-2015-2-euro-1.jpg
1_andorra-2015-2-euro-2_1.jpg
1_andorra-2016-2-euro-reforma-1.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Andorry 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie podpísania dohody o colnej spolupráci s Európskou úniou" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Andorry 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie od stanovenia veku plnoletosti a nadobudnutia občianskych práv pre mužov a ženy na 18 rokov" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Andorry 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "150 rokov Novej reformy z roku 1866" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte.
25.90 € (s DPH)
25.90 € (s DPH)
18.50 € (s DPH)

2 EURO Andorra 2016 - Rozhlas a televízia 2 EURO Belgicko 2005 - Hospodárska únia 2 EURO Belgicko 2008 - Deklarácia ľudských práv
1_andorra-2016-2-euro-radio-1.jpg
1_2005be-2.jpg
1_belgia-2008-2-euro-ihmisoik.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 4 ks
Pamätná bimetalová minca Andorry 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie rozhlasu a televízie Andorry" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2005, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Belgicko-luxemburskej hospodárskej únie". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "60 rokov od podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv"
18.50 € (s DPH)
14.95 €
4.90 €

2 EURO Belgicko 2009 - HMU 2 EURO Belgicko 2010 - Belgické predsedníctvo Rady EU 2 EURO Belgicko 2011 - Medzinárodný deň žien
1_2009_belgium_800.jpg
1_2euro_belgique_2010_1.jpg
1_2-euro-2011-small_400.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 3 ks
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie Pamätná bimetalová minca Belgicka 2010, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Belgické predsedníctvo Rady Európskej únie" Pamätná bimetalová minca Belgicka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia Medzinárodného dňa žien".
4.50 €
4.50 €
3.90 €

2 EURO Belgicko 2012 - 10. rokov Euro meny 2 EURO Belgicko 2012 - kráľovná Alžbeta 2 EURO Belgicko 2014 - 1. Svetová vojna
1_belgicko-2012-2-euro-euro-1.jpg
1_belgia-2012-2-euro-kuningat.jpg
1_belgia-2014-2-euro-ensimmai.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 5 ks
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "75. výročie súťaže kráľovnej Alžbety". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia od začatia I. svetovej vojny".
4.00 €
4.00 €
3.50 €

2 EURO Belgicko 2015 - EU vlajka 2 EURO Belgicko 2015 - Európsky rok rozvoja 2 EURO Belgicko 2015 - Európsky rok rozvoja - coincard
1_belgia-2015-2-euro-eu-lippu.jpg
1_belgia-2015-2-euro-kehitysy.jpg
1_belgien_2_euro_coincard_201.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Rok 2015 – Európsky rok rozvoja." Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Rok 2015 – Európsky rok rozvoja." - mincová karta
4.90 €
13.50 €
13.90 €

2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio - coincard 2 EURO Belgicko 2017 - Univerzita v Liège
1_bel11602_1.jpg
1_bel11604_1.jpg
1_2-euro-2017_belgicko_liege.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - minca sa dodáva v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - mincová karta. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "200. rokov Univerzity v Liège" - minca sa dodáva v mincovej karte.
8.70 €
8.90 €
8.30 € (s DPH)

2 EURO Belgicko 2017 - Univerzita v Liège - coincard 2 EURO Cyprus 2009 - HMU 2 EURO Cyprus 2012 - 10. rokov Euro meny
1_2-euro-belgicko-2017-coinca.jpg
1_cyprus-2009-2-euro-emu-unc-.jpg
1_kypros-2012-2-euro-euro-10-.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 1 ks Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "200. rokov Univerzity v Liège" - mincová karta. Pamätná bimetalová minca Cypru 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie Pamätná bimetalová minca Cypru 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí.
8.30 € (s DPH)
4.90 €
4.00 €

2 EURO Cyprus 2015 - EU vlajka 2 EURO Estónsko 2012 - 10. rokov Euro meny 2 EURO Estónsko 2015 - EU vlajka
1_cyprus-2015-2-euro-euroopan.jpg
1_estonia-2012-2-euro-euro-10.jpg
1_estonsko-2015-2-euro-eur.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Cypru 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca. Pamätná bimetalová minca Estónska 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. Pamätná bimetalová minca Estónska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca.
4.85 €
4.00 €
3.95 €

2 EURO Estónsko 2016 - Paul Keres 2 EURO Estónsko 2017 - Nezávislosť 2 EURO Fínsko 2004 - Rozšírenie EÚ
1_estonsko-2016-paul-keres.jpg
1_2-euro-estonsko-2017.jpg
1_suomi-2004-2-euro-eu-laajen.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Estónska 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia slávneho estónskeho šachového veľmajstra Paula Keresa". Pamätná bimetalová minca Estónska 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie Estónskej nezávislosti". Pamätná bimetalová minca Fínska 2004, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Rozšírenie EÚ o 10 nových členských štátov".
4.50 €
2.75 €
44.00 €

2 EURO Fínsko 2005 - OSN 2 EURO Fínsko 2006 - Volebné právo 2 EURO Fínsko 2007 - Nezávislosť
1_finsko-2005-2-euro-yk-unc-7.jpg
1_finsko-2006-2-euro-aanioike.jpg
1_finsko-2007-2-euro-itsenais.jpg
Dostupnosť: Na sklade 4 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Fínska 2005, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 60. výročia založenia OSN a 50. výročia členstva Fínska v OSN. Pamätná bimetalová minca Fínska 2006, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia zavedenia všeobecného a rovného volebného práva". Pamätná bimetalová minca Fínska 2007, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 90. výročia nezávislosti Fínska.
5.90 €
6.50 €
6.50 €

2 EURO Fínsko 2007 - Rímska zmluva 2 EURO Fínsko 2008 - Deklarácia ľudských práv 2 EURO Fínsko 2009 - Autonómia
1_commemorative_coin_finnland_2007_tor_400.jpg
1_2008_finland_deklaracia.jpg
1_finsko-2009-2-euro-suomen-a.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 6 ks Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Fínska 2007, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy Pamätná bimetalová minca Fínska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Pamätná bimetalová minca Fínska 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 200. výročia fínskej autonómie a fínskeho snemu.
5.90 €
6.90 €
5.90 €

2 EURO Fínsko 2009 - HMU 2 EURO Fínsko 2010 - Menový dekrét 2 EURO Fínsko 2012 - 10. rokov Euro meny
1_comm_2009_finland_emu.jpg
1_0875_suomi-2010-2-euro-suom.jpg
1_2012_finland_800.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 2 ks
Pamätná bimetalová minca Fínska 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie Pamätná bimetalová minca Fínska 2010, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Menový dekrét z roku 1860 udeľujúci Fínsku právo vydávať bankovky a mince". Pamätná bimetalová minca Fínska 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí.
5.90 €
5.90 €
4.95 €

1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalšie »

Platobné metódy