2 euro ročníky

Cenový filter:
Filtrovať podľa
2 EURO - pamätná minca Konštantín a Metod Slovensko 2013 - Zberateľská karta 2 EURO Andorra 2014 - Rada EÚ 2 EURO Andorra 2015 - Colná dohoda s EÚ
1_2eur-cyril-metod-coincard-2.jpg
1_andorra-2015-2-euro-1.jpg
Dostupnosť: Na sklade 5 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 1 ks

Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu" Coincard 

Pamätná bimetalová minca Andorry 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "20. výročie vstupu Andorry do Rady EÚ" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Andorry 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie podpísania dohody o colnej spolupráci s Európskou úniou" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte
9.00 €
36.90 €
26.90 € (s DPH)

2 EURO Andorra 2015 - Stanovenie veku plnoletosti 2 EURO Andorra 2016 - Nová reforma 2 EURO Andorra 2016 - Rozhlas a televízia
1_andorra-2015-2-euro-2_1.jpg
1_andorra-2016-2-euro-reforma-1.jpg
1_andorra-2016-2-euro-radio-1.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 3 ks Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Andorry 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie od stanovenia veku plnoletosti a nadobudnutia občianskych práv pre mužov a ženy na 18 rokov" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Andorry 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "150 rokov Novej reformy z roku 1866" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Andorry 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "25. výročie rozhlasu a televízie Andorry" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte.
25.90 € (s DPH)
18.50 € (s DPH)
18.50 € (s DPH)

2 EURO Andorra 2017 - Hymna 2 EURO Andorra 2017 - Pyrenejská krajina 2 EURO Belgicko 2005 - Hospodárska únia
1_2005be-2.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Andorry 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100 rokov hymny Andorry" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Andorry 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, " Pyrenejská krajina" - minca bola emitovaná aj sa dodáva len v mincovej karte Pamätná bimetalová minca Belgicka 2005, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Belgicko-luxemburskej hospodárskej únie".
17.90 €
17.90 €
14.95 €

2 EURO Belgicko 2006 - Atómium 2 EURO Belgicko 2007 - Rímska zmluva 2 EURO Belgicko 2008 - Deklarácia ľudských práv
1_0788_belgia-2006-2-euro-ato.jpg
1_2007_belgium_rom-2.jpg
1_belgia-2008-2-euro-ihmisoik.jpg
Dostupnosť: Na sklade 4 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2006, nominálnej hodnoty 2 EURO "Atómium". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2007, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy Pamätná bimetalová minca Belgicka 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "60 rokov od podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv"
11.95 €
4.95 €
4.90 €

2 EURO Belgicko 2009 - HMU 2 EURO Belgicko 2009 - Louis Braille 2 EURO Belgicko 2010 - Belgické predsedníctvo Rady EU
1_2009_belgium_800.jpg
1_2009_belgicko-braille.jpg
1_2euro_belgique_2010_1.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie Pamätná bimetalová minca Belgicka 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "200. výročia narodenia Louisa Brailla" Pamätná bimetalová minca Belgicka 2010, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Belgické predsedníctvo Rady Európskej únie"
4.50 €
4.50 €
4.50 €

2 EURO Belgicko 2011 - Medzinárodný deň žien 2 EURO Belgicko 2012 - 10. rokov Euro meny 2 EURO Belgicko 2012 - kráľovná Alžbeta
1_2-euro-2011-small_400.jpg
1_belgicko-2012-2-euro-euro-1.jpg
1_belgia-2012-2-euro-kuningat.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia Medzinárodného dňa žien". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "75. výročie súťaže kráľovnej Alžbety".
4.00 €
4.00 €
4.00 €

2 EURO Belgicko 2013 - Meteorologický inštitút 2 EURO Belgicko 2014 - 1. Svetová vojna 2 EURO Belgicko 2014 - Červený kríž
1_belgia-2013-2-euro-meteorol.jpg
1_belgia-2014-2-euro-ensimmai.jpg
1_2euro_belgicko_2014_cross-2.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia založenia Kráľovského meteorologického ústavu". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia od začatia I. svetovej vojny". Pamätná bimetalová minca Belgicka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "150. výročia belgického Červeného kríža."
3.90 €
3.50 €
15.95 €

2 EURO Belgicko 2014 - Červený kríž - coincard 2 EURO Belgicko 2015 - EU vlajka 2 EURO Belgicko 2015 - Európsky rok rozvoja
1_2-euro-2014-belgicko-cerven.jpg
1_belgia-2015-2-euro-eu-lippu.jpg
1_belgia-2015-2-euro-kehitysy.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: Na sklade 5 ks
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "150. výročia belgického Červeného kríža." Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Rok 2015 – Európsky rok rozvoja."
15.95 €
4.90 €
13.50 €

2 EURO Belgicko 2015 - Európsky rok rozvoja - coincard 2 EURO Belgicko 2016 - Child Focus 2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio
1_belgien_2_euro_coincard_201.jpg
1_belgicko-2016-2-euro-child-.jpg
1_bel11602_1.jpg
Dostupnosť: Na sklade 5 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Rok 2015 – Európsky rok rozvoja." - mincová karta Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Medzinárodný deň nezvestných detí" Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - minca sa dodáva v mincovej karte.
13.90 €
8.50 €
8.90 €

2 EURO Belgicko 2016 - Olympijské hry Rio - coincard 2 EURO Belgicko 2017 - Univerzita v Liège 2 EURO Belgicko 2017 - Univerzita v Liège - coincard
1_bel11604_1.jpg
1_2-euro-2017_belgicko_liege.jpg
1_2-euro-belgicko-2017-coinca.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Olympijský team Belgicka v Rio de Janeiro" - mincová karta. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "200. rokov Univerzity v Liège" - minca sa dodáva v mincovej karte. Pamätná bimetalová minca Belgicka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "200. rokov Univerzity v Liège" - mincová karta.
8.90 €
8.90 € (s DPH)
8.90 € (s DPH)

2 EURO Cyprus 2009 - HMU 2 EURO Cyprus 2012 - 10. rokov Euro meny 2 EURO Cyprus 2015 - EU vlajka
1_cyprus-2009-2-euro-emu-unc-.jpg
1_kypros-2012-2-euro-euro-10-.jpg
1_cyprus-2015-2-euro-euroopan.jpg
Dostupnosť: Na sklade 4 ks Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Cypru 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie Pamätná bimetalová minca Cypru 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. Pamätná bimetalová minca Cypru 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca.
4.90 €
4.00 €
4.85 €

2 EURO Cyprus 2017 - Pafos 2 EURO Estónsko 2012 - 10. rokov Euro meny 2 EURO Estónsko 2015 - EU vlajka
1_2-euro-cyprus-2017-pafos.jpg
1_estonia-2012-2-euro-euro-10.jpg
1_estonsko-2015-2-euro-eur.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Cypru 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Paphos – Európske hlavné mesto kultúry 2017". Pamätná bimetalová minca Estónska 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. Pamätná bimetalová minca Estónska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca.
2.90 €
4.00 €
3.95 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ďalšie »

Platobné metódy