2008

Cenový filter:
Filtrovať podľa
2 EURO Belgicko 2008 - Deklarácia ľudských práv 2 EURO Fínsko 2008 - Deklarácia ľudských práv 2 EURO Francúzsko 2008 - Francúzske predsedníctvo Rade EU
1_belgia-2008-2-euro-ihmisoik.jpg
1_2008_finland_deklaracia.jpg
317_0197_200_300x300.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Belgicka 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "60 rokov od podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv" Pamätná bimetalová minca Fínska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Pamätná bimetalová minca Francúzska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Francúzske predsedníctvo Rade Európskej únie v 2. polroku 2008"
4.90 €
8.50 €
4.90 €

2 EURO Luxembursko 2008 - Zámok „Château de Berg“ 2 EURO Nemecko 2008 - Spolková krajina Hamburg D 2 EURO Portugalsko 2008 - Deklarácia
1_luxemburg-2008-2-euro-bergi.jpg
1_nemecko-2008-2-euro-d.jpg
1_portugal-2008-2-euro-deklar.jpg
Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca Luxemburska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Veľkovojvoda Henri a zámok Château de Berg" Pamätná bimetalová minca Nemecka 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hamburg - kostol sv. Michala" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Portugalska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, "60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv".
4.90 €
4.95 €
4.90 €

2 EURO San Maríno 2008 - Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2 EURO Slovinsko 2008 - Primož Trubar 2 EURO Taliansko 2008 - Deklarácia ľudských práv
1_san-marino-2008-2-euro-kult.jpg
1_slovenia-2008-2-euro-primoz.jpg
1_italia-2008-2-euro-ihmisoik.jpg
Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: Na sklade 2 ks Dostupnosť: tovar je na sklade
Pamätná bimetalová minca San Marína 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Európsky rok medzikultúrneho dialógu" Pamätná bimetalová minca Slovinska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 500. výročia narodenia Primoža Trubara. Pamätná bimetalová minca Talianska 2008, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "60 rokov od podpisu Všeobecnej deklarácie ľudských práv".
85.00 €
4.90 €
5.90 €